Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa chính của sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh theo hướng hệ phân tán

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa chính của sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh theo hướng hệ phân tán: ...hức phục vụ cho đề tài. 7 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN 1.1. NGHIÊN CỨU HỆ CSDL PHÂN TÁN 1.1.1. Khái niệm Hệ tin học phân tán là hệ thống rất đa dạng, đa diện, phức tạp về mặt cấu trúc, là vùng tri thức hiện đại đang được các chuyên gian công nghệ thông tin đặc biệt quan tâm và...ranh trong dữ liệu và các file là kết quả chủ yếu trong các hệ thống file phân tán. e. Tính bền vững Là vấn đề quan trọng trong hệ thống phân tán.Tính bền vững với khả năng chịu lỗi có nghĩa là hệ thống có khả năng tự khởi động lại với trạng thái mà ở đó tính toàn vẹn của hệ thống được duy... dữ liệu về biên giới, địa giới Nhóm dữ liệu về địa danh và ghi chú Nhóm dữ liệu về thủy hệ Nhóm dữ liệu về giao thông Nhóm dữ liệu về quy hoạch Nhóm dữ liệu về điểm khống chế toạ độ và độ cao Nhóm dữ liệu về tài sản Nhóm dữ liệu về người Nhóm dữ liệu về quyền Nhóm...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (13).pdf
Ebook liên quan