Luận văn Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ trợ giúp phòng chống dịch bệnh trên cây lúa tại tỉnh Hậu Giang

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ trợ giúp phòng chống dịch bệnh trên cây lúa tại tỉnh Hậu Giang: ...base) Máy suy diễn (Inference Engine) 6 Tri thức được phân ra thành hai loại chính là tri thức hiện và tri thức ẩn [14]: - Tri thức hiện: là những tri thức được giải thích và được mã hóa dưới dạng văn bản, tài liệu, âm thanh, phim ảnh... thông qua ngôn ngữ có lời hoặc không có lời, .... Đặt vấn đề: Mô tả về cây lúa: “Lúa có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới khu vực đông nam châu Á và châu Phi. Chúng cung cấp hơn 1/5 toàn bộ lượng calo tiêu thụ bởi con người” lúa là thức ăn chính của người Việt Nam [13]. 0 200 400 600 800 1000 1200 2006 2007 2008 2009 20...ập các mẫu tin [2],[15]. CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN LÚA TẠI HẬU GIANG 3.1. DỮ LIỆU CHO BÀI TOÁN 3.1.1. Nguồn dữ liệu tư vấn 3.1.2. Nhu cầu cần trợ giúp của người nông dân 3.1.3. Trợ giúp của người quản lý nông nghiệp 17 Hinh 3.1 Mô hình ca ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 884 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (12).pdf
Ebook liên quan