Luận văn Ứng dụng semantic web để phát triển hệ thống tư vấn việc làm

Tóm tắt Luận văn Ứng dụng semantic web để phát triển hệ thống tư vấn việc làm: ...DF Mô hình cơ bản của RDF gồm ba đối tượng sau:  Tài nguyên (Resources): là tất cả những gì được mô tả bằng biểu thức RDF. 9  Thuộc tính (Properties): thuộc tính, đặc tính, hoặc quan hệ dùng để mô tả tính chất của tài nguyên.  Phát biểu (Statements): mỗi phát biểu gồm ba thành phần ...ẩn đoán lỗi, phân tích tính nhất quán giữa các Ontology phân tán. 2.1.2 Phần mềm Sesame Sesame là một phần mềm mã nguồn mở trong dự án European IST On-To-Knowledge của công ty Hà Lan Aduna giúp cho việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu RDF và RDFS. Ngày càng nhiều ứng dụng trong lĩnh vực We... một việc làm phù hợp. Đối với người đi tìm việc làm, sau khi nhập vào các thông tin cá nhân cần thiết hệ thống sẽ đưa ra danh sách các việc làm phù hợp với năng lực của họ và đồng thời đưa ra một số thông tin tư vấn liên quan đến công ty có tuyển dụng việc làm đó. Ngoài ra ứng dụng còn c...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (26).pdf
Ebook liên quan