Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới

Tóm tắt Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới: ...ướng 2020" do Cục chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối chủ trì soạn thảo. - Tiếp tục nghiên cứu, tìm ra các biện pháp giải quyết một cách đồng bộ nhằm phát triển sản xuất cà phê, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và tăng năng lực cạnh tranh mặt hàng cà phê Việt Nam trên thị... giới. - Phạm vi nghiên cứu: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam vào các thị trường chủ lực trên thế giới trong giai đoạn 2001 đến nay. 5. Phương pháp nghiên cứu Ngoài các phương pháp cơ bản thường được được sử dụng trong nghiên cứu kinh tế, luận văn sẽ sử dụng các phương pháp phân tích cạnh tr... Nam trên thị trường thế giới References 1- Lê Anh Cường (2003), Tạo dựng và quản trị thương hiệu, danh tiếng và lợi nhuận, Nxb Lao động-Xã hội, Hà Nội. 2- Trương Đình Chiến (2004), Quản trị kênh phân phối, Nxb Thống kê, Hà Nội. 3- Trần Văn Chánh (2004), Từ điển kinh tế, Nxb Thống kê, Hà...

pdf3 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 29/05/2015 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000376.pdf
Ebook liên quan