Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Tóm tắt Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt: ...No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 2.2.1 Năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 2.2.1.1 Năng lực tài chính Quy mô vốn và mức độ an toàn vốn: Bảng 2.2: Vốn điều lệ của các NHTM nhà nước tính đến tháng 12/2011 (*) Số liệu quy đổi theo tỷ giá giao dịch ngo...còn lại 69,7% là lao động có độ tuổi từ 21 đến 40. Trong số các nhân viên tại chi nhánh có 4% nhân viên có trình độ sau đại học, 77,8% nhân viên có trình độ đại học, còn lại 18,2% là các trình độ trung cấp và sơ cấp. * Cơ chế tuyển dụng và các biện pháp khuyến khích ngƣời lao động: Vấn đề tuyể... * Số lượng máy ATM của Agribank tương đối lớn nhưng hoạt động chưa ổn định, hay gặp sự cố do đa phần máy ATM của Agribank đã tương đối cũ, không đáp ứng được số lượng thẻ tăng lên và đường truyền mạng từ nhà cung cấp bị lỗi trong khi ngân hàng chưa có phương án dự phòng tốt khi gặp sự cố. ...

pdf16 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1117 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002138.pdf
Ebook liên quan