Văn hóa pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh ở nước ta hiện nay

Tóm tắt Văn hóa pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh ở nước ta hiện nay: ... yếu tố nhất định thuộc về ý thức pháp luật của thời đại trước đó. Tuy nhiên sự kế thừa đó có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Thứ tư, ý thức pháp luật tác động trở lại đối với tồn tại xã hội, với ý thức chính trị, đạo đức và các yếu tố thuộc thượng tầng kiến trúc pháp lý như nhà nước và pháp lu...một trật tự pháp lý công bằng, bình đẳng, trong sạch và lành mạnh. c. Đặc trưng về sự tác động của các yếu tố xã hội tới văn hóa pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh.  Yếu tố giá trị doanh nghiệp (uy tín, thương hiệu)  Yếu tố truyền thống  Yếu tố dư luận xã hội  Yếu tố bản thân hệ t...oạt thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính kinh doanh hiện nay đã cho thấy những yêu cầu về một nền hành chính giản tiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, hành vi áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều văn bản ...

pdf15 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 29/05/2015 | Lượt xem: 792 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000386.pdf
Ebook liên quan