Hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Lâm Đồng

Tóm tắt Hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Lâm Đồng: ...1. Khái niệm “Doanh nghiệp vừa và nhỏ” là các cơ sở sản xuất - kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có số vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc có số lao động trung bình hàng năm không quá 300 lao động”. 1.2.2. Đặc điểm hoạt động Trong những năm gần đây, số l... sản xuất kinh doanh mở rộng tỷ lệ bảo đảm * Bảo lãnh Mục đích là khẳng định uy tín và gia tăng niềm tin cho đối tác. Các sản phẩm là: Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm; bảo lãnh vay vốn; bảo lãnh thực hiện hợp đồng; bảo lãnh hoàn thanh toán; bảo lãnh thanh toán; các bảo lãnh khác phù hợp...trả nợ bị chậm lại, kết quả là nợ quá hạn tăng. 2.4. Đánh giá chung 2.4.1. Những kết quả đạt được Từ những thực trạng trên cho thấy Sacombank Lâm Đồng đã đạt được một số thành quả sau: Chi nhánh có đội ngũ Lãnh đạo giàu kinh nghiệm, khả năng quản lý và hoạch định chính sách tốt, cùng ...

pdf12 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 986 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001721.pdf
Ebook liên quan