Thương vụ M&A của CTCP Thủy sản Hùng Vương (HVG) với CTCP XNK thủy sản An Giang (AGF) tiếp cận trên khía cạnh chiến lược và tài chính

Tóm tắt Thương vụ M&A của CTCP Thủy sản Hùng Vương (HVG) với CTCP XNK thủy sản An Giang (AGF) tiếp cận trên khía cạnh chiến lược và tài chính: ...hiệp (thẩm định tài chính. Bước 4 - Đàm phán. Bước 5 - Kí kết hợp đồng. Bước 6 - Thay đổi đăng ký kinh. Bước 7- Xứ lý sau M&A. 1.5 Xử lý các vấn đề hậu mua bán và sáp nhập. Trước khi thực hiện mua bán và sáp nhập, các bên liên quan cần phải dự liệu và thậm chí thương thảo để thống nhất...u giai đoạn khó khăn 2008 – 2009 thì hoạt động sản xuất kinh doanh của AGF đã và đang dần được cải thiện qua các năm. Năm 2010, doanh thu và lợi nhuận của AGF đã có mức tăng trưởng lần lượt là 27% và 192% so với cùng kỳ năm trước. Đến năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của AGF tiếp tục có... muốn được đầu tư chiến lược vào các tổ chức tài chính lớn cổ phần hóa. Mấu chốt của hậu M&A Các vấn đề trước và sau khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) phải xuyên suốt và trở thành một chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.Doanh nghiệp cần xem lại chiến lược kinh doanh để thấy thế m...

pdf15 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 1048 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002095.pdf
Ebook liên quan