Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Chủ đề: An toàn với các máy thi công trong xây dựng

Tóm tắt Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Chủ đề: An toàn với các máy thi công trong xây dựng: ...i ghế lái. -- Không chú ý tình trạng đèn chiếu sáng khi làm việc ban đêm Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 2_7 : Safety for construction machinery Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 2_7 : An toàn với máy công trình Nguyên nhân gây ra tai nạn lật máy móc. -- Thi...oàn với máy công trình Nguyên nhân gây ra tai nạn rơi rớt vật liệu khi làm việc với máy móc. -- Không chú ý tới cách tập kết vật liệu. -- Lỗi hoặc hỏng hóc thiết bị treo như dây treo. -- Móc cẩu bị hư. -- Không cấm người không phận sự ra vào bán kính làm việc khi nâng vật liệu. -- Ngườ...ười chỉ huy phải tiến hành kiểm tra trước khi làm việc. -- Kiểm tra trạng thái cơ bản của khu vực làm việc và đường đi. -- Kiểm tra trạng thái lắp đặt các thiết bị an toàn và xem chúng có hoạt động hay không. -- Kiểm tra các vật cản trong bán kính làm việc. -- Kiểm tra tính năng, tiêu chuẩn ...

ppt29 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Chủ đề: An toàn với các máy thi công trong xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
An to à n với c á c m á y thi c ô ng trong x â y dựng 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
1) Thời gian: 2h lý thuyết 
2) Trang thiết bị/vật tư 
	- Máy chiếu, máy tính, loa 
3) Mục tiêu chính 
	- Người học hiểu biết về các loại máy công trình thông dụng. 
	- Người học biết các mối nguy hiểm tiềm ẩn và kế hoạch phòng chống các tai nạn khi làm việc với các máy thi công công trình. 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
Máy công trình là gì? 
Phân loại máy công trình? 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : Safety for construction machinery 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
Thảo luận về các nguyên nhân chính gây ra tai nạn khi sử dụng các máy công trình 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn do máy móc xây dựng. 
-- Không thực hiện nguyên tắc quản lý an toàn. 
-- Sai sót trong việc sửa chữa và bảo dưỡng máy móc. 
-- Không chú ý tới thao tác vận hành và có nhiều thao tác dư thừa. 
-- Thao tác làm việc không đúng với hướng dẫn. 
-- Chỉ thị không đúng của người quản lý và chỉ huy trưởng công trường. 
-- Không có sự giao tiếp giữa các công nhân. 
-- Không cấm người không phận sự ra vào trong bán kính làm việc của máy móc. 
-- Thiếu kinh nghiệm và không chú ý khi vận hành máy. 
-- Không chú ý tới trạng thái lắp đặt các thiết bị và nơi làm việc. 
-- Không lên kế hoạch trước khi làm việc. 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
Nguyên nhân gây ra tai nạn trong không gian hẹp của máy móc. 
-- Người điều khiển thiếu kinh nghiệm hoặc không kiểm tra khu vực xung quanh. 
-- Sự giám sát cẩu thả của người chỉ huy. 
-- Không lập kế hoạch khi làm việc với máy móc. 
-- Không bố trí người hướng dẫn hoặc người ra tín hiệu. 
-- Không cấm người không phận sự ra vào bán kính làm việc. 
-- Không tuân thủ các quy tắc an toàn lao động. 
-- Không sử dụng giá đỡ an toàn, khóa an toàn khi bảo trì, sửa chữa. 
-- Không thực hiện các biện pháp an toàn khi rời khỏi ghế lái. 
-- Không chú ý tình trạng đèn chiếu sáng khi làm việc ban đêm 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : Safety for construction machinery 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
Nguyên nhân gây ra tai nạn lật máy móc. 
-- Thiếu sự lắp đặt và quản lý bảo dưỡng đường tạm. 
-- Vận chuyển đất mềm khi đang đào và đắp đất. 
-- Không lắp đặt đệm đỡ và rầm chìa tại khu vực đất mềm. 
-- Không chọn đúng vị trí dừng và đặt máy ví dụ chọn nơi đất nghiêng. 
-- Làm việc không chú ý tới tính năng của máy móc. 
-- Vận hành sai, ví dụ như quay vòng quá nhanh, điều khiển quá nhanh. 
-- Vận hành máy móc vượt quá tải của máy. 
-- Điều khiển máy móc quá nhanh, ẩu 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : Safety for construction machinery 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
Nguyên nhân gây ra tai nạn té ngã khi làm việc với máy móc. 
-- Thiết bị di chuyển và thang đỡ không đảm bảo chất lượng. 
-- Không chú ý tư thế khi lên – xuống xe. 
-- Không chú ý tới việc chuyển động thiết bị của người lái. 
-- Không thực hiện biện pháp phòng tránh té ngã khi đào đất. 
-- Công nhân leo lên phía bên ngoài ghế lái. 
-- Làm việc trong thời tiết khắc nghiệt. 
-- Người điều khiển thiếu kinh nghiệm hoặc điều khiển ẩu. 
-- Không tuân thủ quy tắc an toàn cho người lao động xung 
q uanh rào chắn. 
9. -- Không tuân thủ tín hiệu của người ra tín hiệu và người chỉ huy . 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
Nguyên nhân gây ra tai nạn rơi rớt vật liệu khi làm việc với máy móc. 
-- Không chú ý tới cách tập kết vật liệu. 
-- Lỗi hoặc hỏng hóc thiết bị treo như dây treo. 
-- Móc cẩu bị hư. 
-- Không cấm người không phận sự ra vào bán kính làm việc 
khi nâng vật liệu. 
-- Người điều khiển không tuân thủ các nguyên tắc an toàn . 
-- Nâng vật quá tải. 
-- Máy móc mất chức năng bảo vệ như ngăn chặn quá tải, quá tốc. 
-- Đồng thời làm việc ở cả trên cao và dưới thấp. 
-- Không sắp xếp người ra tín hiệu hoặc người quan sát.và người chỉ huy. 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
Nguyên nhân gây ra điện giật khi làm việc với máy móc. 
-- Không kiểm tra trước khi làm việc. 
-- Không thực hiện biện pháp bảo vệ đường dây 
điện cao áp trong bán kính làm việc. 
-- Không bố trí người ra tín hiệu khi làm việc quanh 
khu vực điệnc ao áp. 
-- Không tuân thủ khoảng cách đi dây khi truyền tải điện. 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
Biện pháp phòng tránh tai nạn do máy móc xây dựng. 
I. Xây dựng và quản lý kế hoạch làm việc. 
-- Bao gồm đường di chuyển, phương pháp làm việc, phạm vi làm việc. 
-- Thực hiện các biện pháp an toàn tại những nơi nguy hiểm có nguy cơ 
lật máy như đường tạm, nơi đào đất trước khi đưa máy vào. 
-- Sắp xếp người quan sát, người hướng dẫn khi công nhân và máy móc cùng làm việc. 
-- Huấn luyện cho công nhân sau khi đã lên kế hoạch làm việc. 
II . Những mục cần kiểm tra trước khi làm việc. 
-- Người chỉ huy phải tiến hành kiểm tra trước khi làm việc. 
-- Kiểm tra trạng thái cơ bản của khu vực làm việc và đường đi. 
-- Kiểm tra trạng thái lắp đặt các thiết bị an toàn và xem chúng có hoạt động hay không. 
-- Kiểm tra các vật cản trong bán kính làm việc. 
-- Kiểm tra tính năng, tiêu chuẩn của máy móc. 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
III. Những mục cần kiểm tra khi đang làm việc. 
-- Lệnh cấm người không phận sự ra vào khu vực làm việc. 
-- Giám sát việc điều khiển máy móc ẩu và quá tốc độ của người điều khiển máy. 
-- Kiểm tra việc tuân thủ quy tắc an toàn của người điều khiển máy và công nhân. 
-- Khống chế việc sử dụng máy móc ngoài mục đích sử dụng. 
-- Kiểm tra trang phục, vị trí của người ra tín hiệu và phương pháp ra tín hiệu. 
-- Kiểm soát việc đồng thời làm việc ở cả trên cao và dưới thấp. 
-- Kiểm tra việc bố trí người chỉ huy và trạng thái tại vị trí. 
-- Kiểm soát việc làm việc trong thời tiết khắc nghiệt. 
-- Kiểm soát các phương pháp làm việc không phù hợp. 
IV. Những mục cần kiểm tra sau khi làm việc. 
-- Đặt máy móc ở vị trí bằng phẳng và chắc chắn. 
-- Việc để các công cụ làm việc (xô, dĩa, gàu xúc, vv) trên mặt đất. 
-- Dựng các cột cao trong trường hợp dừng tại sườn dốc. 
-- Kiểm tra hoạt động của phanh và trạng thái khóa . 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : Safety for construction machinery 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
2_7 : An toàn với máy công trình 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : Safety for construction machinery 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : Safety for construction machinery 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : An toàn với máy công trình 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : Safety for construction machinery 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
2_7 : An toàn với máy công trình 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : Safety for construction machinery 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
2_7 : An toàn với máy công trình 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 
 2_7 : Safety for construction machinery 
 Module 2 : An toàn cho các thiết bị tạm thời 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_an_toan_lao_dong_trong_xay_dung_va_cong_nghiep_chu.ppt