Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Chương 1: Tổng quan về An toàn lao động trong Xây dựng và các quy tắc an toàn lao động trong xây dựng

Tóm tắt Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Chương 1: Tổng quan về An toàn lao động trong Xây dựng và các quy tắc an toàn lao động trong xây dựng: ...chấn thương, mất mát, hao tổn, tiếp xúc với các nguy cơ và rủi ro. Nó cũng là các thiết bị, phương tiện bảo quản, bảo hộ nhằm tránh cho con người khỏi các nguy cơ đó. Các kiến thức đó gọi là An toàn. Định nghĩa về an toàn        (1) Theo nghĩa rộng            An toàn xã hội; Bao gồm sự đồng th...thiệu về an toàn trong xây dựng 1_1 : Tổng quan về an toàn trong xây dựng và các quy định về an toàn trong xây dựng Lý thuyết domino Heinrich của          1) lịch sử di truyền của con người và môi trường xã hội          2) sai sót của con người           3) Các hành vi hoặc điều kiện khôn... Pháp cổ sauvete "safety, safeguard; salvation; security, surety“ có nghĩa là an toàn, an ninh, chắc chắn vào đầu thế kỷ thứ 14 an toàn Safety được giải nghĩa như sau: S : Giám sát, A : Thái độ, F : Hiện thực, E : Đ ánh giá, T : Huấn luyện, Y : Bạn là chủ 1 st Module: Giới thiệu về an toàn tro...

ppt11 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Chương 1: Tổng quan về An toàn lao động trong Xây dựng và các quy tắc an toàn lao động trong xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp 
I. Giới thiệu về An toàn lao động trong xây dựng 
Tổng quan về An to à n lao động trong X â y dựng v à c á c quy tắc an to à n lao động trong x â y dựng 
1 st Module: Giới thiệu về an toàn trong xây dựng 
1_1 : Tổng quan về an toàn trong xây dựng và các quy định về an toàn trong xây dựng 
Thời gian: 6 h lý thuyết 
Thiết bị/Vật tư 
- Máy chiếu, máy tính, Loa 
Mục tiêu chính 
- Người học hiểu ý nghĩa và định nghĩa của an toàn lao động. 
- Người học hiểu quyền lợi và nghĩa vụ đảm bảo an toàn trên công trường xây dựng. 
- Người học có thể nhận biết các quy định pháp luật của Việt nam về an toàn trên công trường. 
Đánh gia 
- Từng cá nhân h ọc sinh sẽ được kiểm tra về ý nghĩa và định nghĩa của an toàn tr ên lớp cũng như được kiểm tra sự hiểu biết các quy định pháp luật về an toàn . 
1_1 : Tổng quan về an toàn trong xây dựng và các quy định về an toàn trong xây dựng 
Nội dung 
. Nghĩa của an toàn 
 - An toàn là gì? 
 Là trạng thái không bị nguy hiểm, rủi ro 
 Là điều kiện sông thoải mái, tiện nghi 
 Là trạng thái tâm lý của con người 
 Tránh khỏi mọi mối nguy hiểm như các đe dọa từ người khác 
 Mức độ an ninh của khu dân cư không bị người ngoài xâm phạm 
 An toàn về sức khỏe, an toàn cá nhân, an toàn số v.v 
 - Tại sao an toàn là quan trọng? 
 Gây mất mát về con người và tài sản 
 Đó là mong muốn của con người 
 Hợp lý hóa hoạt động quản lý 
 Sự đảm bảo uy tín cho một xã hội 
1 st Module: Giới thiệu về an toàn trong xây dựng 
1_1 : Tổng quan về an toàn trong xây dựng và các quy định về an toàn trong xây dựng 
- Nghĩa của an toàn trong từ điển 
 An toàn có nghĩa là không bị chấn thương, mất mát, hao tổn, tiếp xúc với các nguy cơ và rủi ro. Nó cũng là các thiết bị, phương tiện bảo quản, bảo hộ nhằm tránh cho con người khỏi các nguy cơ đó. Các kiến thức đó gọi là An toàn. 
Định nghĩa về an toàn 
       (1) Theo nghĩa rộng 
           An toàn xã hội; Bao gồm sự đồng thuận xã hội và ý thức an toàn để giữ an toàn cho mọi người 
       (2) Theo nghĩa kinh doanh 
           Là b ất kỳ hoạt động nào tập trung vào phòng ngừa rủi ro / nguy hiểm; Quản lý tổn thất để giảm thiểu tổn thất cho công ty 
       (3) Định nghĩa về quản lý an toàn 
           Là hoạt động quản lý có hệ thống để xác định mối nguy và kiểm 
soát rủi ro để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn khi nâng cao năng suất . 
1 st Module: Giới thiệu về an toàn trong xây dựng 
1_1 : Tổng quan về an toàn trong xây dựng và các quy định về an toàn trong xây dựng 
An toàn theo quan điểm của Ron Henry (H. W. Heinrich) - 
     An toàn là cách phòng chống tai nạn, m à phòng ngừa tai nạn là một môn khoa học để kiểm soát các mối quan hệ giữa môi trường vật lý , con người và máy móc 
     Luật Henry 
1 st Module: Giới thiệu về an toàn trong xây dựng 
1_1 : Tổng quan về an toàn trong xây dựng và các quy định về an toàn trong xây dựng 
 Lý thuyết domino Heinrich của 
         1) lịch sử di truyền của con người và môi trường xã hội 
         2) sai sót của con người 
          3) Các hành vi hoặc điều kiện không an toàn 
          4 ) Tai nạn 
          5) thương vong     
        Để loại bỏ 
 3 ) Cần ngăn chặn một hiệu ứng domino 
           Làm thế nào thực tế 
1 st Module: Giới thiệu về an toàn trong xây dựng 
1_1 : Tổng quan về an toàn trong xây dựng và các quy định về an toàn trong xây dựng 
Quản lý an toàn: 
 Là quản lý hệ thống kiến thức về khoa học và công nghệ cần thiết để xác định nguyên nhân và quá trình xảy ra tai nạn trong xã hội công nghiệp và tìm cách ngăn chặn chúng. 
 Giải nghĩa từ an toàn theo phương động 
 - Nguyên gốc chữ An 安 (An): là chữ nữ ( 女 ) đứng dưới chữ hiên (mái) ( 家 ); biểu hiện cho sự yên ổn 
 - Chữ toàn 全 : gồn chữ Vương ( 王 ) và chữ nhập ( 入 ) , tượng trưng cho người có quyền lực ngồi trên ngai vàng điều hành đất nước; 
	 Các giải nghĩa khác 
 An toàn - Theo tiếng Pháp cổ sauvete "safety, safeguard; salvation; security, surety“ có nghĩa là an toàn, an ninh, chắc chắn 
vào đầu thế kỷ thứ 14 an toàn Safety được giải nghĩa như sau: 
S : Giám sát, A : Thái độ, F : Hiện thực, E : Đ ánh giá, T : Huấn luyện, Y : Bạn là chủ 
1 st Module: Giới thiệu về an toàn trong xây dựng 
1_1 : Tổng quan về an toàn trong xây dựng và các quy định về an toàn trong xây dựng 
 Quản lý an toàn lao động trên công trường 
 Ý nghĩa 
 Quản lý an toàn trong xây dựng là hoạt động lập kế hoạch phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn trong xây dựng, kiểm soát các hiểm họa, rủi ro và ngăn ngừa các mối nguy hiểm có thể phát sinh trong môi trường làm việc trên công truờng xây dựng 
 Vai trò và trách nhiệm 
Quản lý cấp trên – Chịu trách nhiệm cung cấp môi trường làm việc an toàn và các trang thiết bảo hộ cá nhân cho người lao động 
Người lao độnhg - Chịu trách nhiệm làm việc an toàn theo chỉ dẫn và giữ dìn an toàn cá nhân 
Quản lý cấp dưới - Chịu trách nhiệm đảm bảo để người lao động của mình làm việc an toàn 
1 st Module: Giới thiệu về an toàn trong xây dựng 
1 st Module: Giới thiệu về an toàn trong xây dựng 
1_1 : Tổng quan về an toàn trong xây dựng và các quy định về an toàn trong xây dựng 
 1.2 Các quy định pháp luật về an toàn 
 A. Luật an toàn lao động của Việt Nam và các luật liên quan 
 (1) Luật lao động: Vietnam Labour Law OSH 
 (2) Các văn bản pháp quy của Việt Nam về an toàn lao động và sức khỏe: Luật .. Điều 
 (3) Các quy định của Việt nam về huấn luyện an toàn cho người lao động: 	Luật .. Điều 
 B. Các luật liên quan đến an toàn và sức khỏe trong công nghiệp ở Việt Nam. 
1 st Module: Giới thiệu về an toàn trong xây dựng 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_an_toan_lao_dong_trong_xay_dung_va_cong_nghiep_chu.ppt
Ebook liên quan