Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Thực hành: LOTO (Khóa/ Dán nhãn) Trong Xây dựng

Tóm tắt Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Thực hành: LOTO (Khóa/ Dán nhãn) Trong Xây dựng: ...ông được tự ý bỏ gắn nhãn khi không được phép. B. Mục đích Bảo vệ an toàn cho người lao động Ngăn ngừa việc vô ý vận hành thiết bị khi đang bảo dưỡng Kiểm soát việc xâm nhập các tác nhân gây nguy hiểm Tránh việc vận hành các thiết bị gây nguy hiểm khi chưa được phép Module 3: Thực hà...ại hình công việc của hệ thống LOTO Không ai khác ngoài người cài đặt LOTO có quyền gỡ bỏ và vận hành thiết bị trở lại E. Lưu ý: LOTO được tiêu chuẩn hóa & đơn giản hóa về màu sắc. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Module 3: Thực hành...trước (ghi rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm, thời hạn v.v.) Thiết bị khóa và hướng dẫn người quản lý cuối cùng cách sử dụng hệ thống LOTO. Không ai khác ngoài người có thiết bị LOTO có thể tháo và vận hành nó trong các trường hợp. - Khi việc vận hành thiết bị ngắt năng lượng bị cấm tuyệt...

ppt15 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Thực hành: LOTO (Khóa/ Dán nhãn) Trong Xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOTO (Khóa/Dán nhãn) 
Trong Xây dựng 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Bài 2: LOTO (Khóa và dán nhãn) 
Thời gian: 1h lý thuyết 
Thiết bị/Vật tư 
Máy chiếu, máy tính, loa 
Mục tiêu chính 
- Người học hiểu định nghĩa và mục đích của viện khóa và gắn nhãn. 
 - Người học hiểu vầ tầm quan trong của việc khóa/dãn nhãn và quá trình thực hiện. 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Bài 2: LOTO (Khóa và dán nhãn) 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Bài 2: LOTO (Khóa và dán nhãn) 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
A. Định nghĩa: khóa hay đặt thẻ vào thiết bị đống ngắt nguồn năng lượng ( Đ iện) là dấu hiệu cảnh báo rằng các thiết bị sử dụng nguồn năng lượng này không được phép vận hành để tránh nguy hiểm cho tới khi khóa hoặc thể được bỏ ra. 
 LO (Lock out) (Khóa): Ngắt nguồn năng lượng (Điện) khỏi hệ thống (Máy móc, thiết bị hay dây truyền) là khóa cả hệ thống một cách cơ học để đảm bảo an toàn 
TO (Tag out) (gắn nhãn): gắn nhãn một quá trình là công việc thường được sử dụng cho một quá trình đòi hỏi phải khóa lại và không được tự ý bỏ gắn nhãn khi không được phép. 
B. Mục đích 
 Bảo vệ an toàn cho người lao động 
 Ngăn ngừa việc vô ý vận hành thiết bị khi đang bảo dưỡng 
 Kiểm soát việc xâm nhập các tác nhân gây nguy hiểm 
 Tránh việc vận hành các thiết bị gây nguy hiểm khi chưa được phép 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
C. LOTO (khóa) được yêu cầu khí: 
Một phần cơ thể người lao động tiếp xúc với thiết bị trong quá trình làm việc. 
Người lao động vào làm việc với các trang thiết bị. 
Thiết bị c ó nguy cơ hoạt động bất ngờ do trục trặc trong khi bảo trì hoặc sửa chữa. . 
D. Trách nhiệm 
Người giám sát phải buộc tất cả người lao động tuân thủ hệ thống LOTO. 
Người giám sát phải giám sát trực tiếp mọi loại hình công việc của hệ thống LOTO 
Không ai khác ngoài người cài đặt LOTO có quyền gỡ bỏ và vận hành thiết bị trở lại 
E. Lưu ý: LOTO được tiêu chuẩn hóa & đơn giản hóa về màu sắc. 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
TAG OUT (gắn nhãn) 
Mục đích của việc gắn nhãn 
Thực hiện việc gắn nhãn bằng cách đính một thể có vòng khóa vào thiết bị có nghĩa là nguồn năng lượng vận hành của thiết bị được gắn nhãn và bộ phận ngắt nguồn không được hoạt động cho tới khi nhãn được gỡ bỏ, và thiết bị gắn nhãn được đính vào bộ ngắt nguồn năng lượng theo một thủ tục đã xác định trước (ghi rõ nguyên nhân, người chịu trách nhiệm, thời hạn v.v.) 
Thiết bị khóa và hướng dẫn người quản lý cuối cùng cách sử dụng hệ thống LOTO. 
Không ai khác ngoài người có thiết bị LOTO có thể tháo và vận hành nó trong các trường hợp. 
- Khi việc vận hành thiết bị ngắt năng lượng bị cấm tuyệt đối 
- Khi đính kèm khóa 
Khóa nhóm (nhóm LOTO): Là quá trình sử dụng khóa hỗn hợp bằng một hộp khóa tổng. Việc ngắt năng lượng bị khóa bằng một nhóm các loại khóa. 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Các yêu cầu đối với khóa nhóm: 
① Khóa/thẻ cá nhân được gắn vào thiết bị nên ở cùng một mức. 
② Trách nhiệm chính được đặt lên vai người có quyền bố trí sô lượng nhân công. 
③ Người được ủy quyền xác nhận tình trạng nguy hiểm đối với mỗi thành viên trong nhóm. 
④ Mỗi nhân viên được uỷ quyền phải sử dụng thiết bị khóa/ thẻ gắn được chỉ định và gỡ bỏ nó sau khi hoàn thành công việc. 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_an_toan_lao_dong_trong_xay_dung_va_cong_nghiep_thu.ppt
Ebook liên quan