Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Thực hành: PTW (Permit to work) Giấy phép làm việc Trong xây dựng

Tóm tắt Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Thực hành: PTW (Permit to work) Giấy phép làm việc Trong xây dựng: ... gian hẹp, công việc liên quan đến Điện, Đào đất, Phóng xạ Nội dung giấy phép làm việc -- Địa điểm, nội dung, thời gian và nhân viên làm việc -- Yếu tố nguy hiểm -- Biện pháp phòng tránh yếu tố nguy hiểm (Quần áo bảo hộ lao động, thiết bị cách ly) -- Ký tên xác nhận và đồng ý làm việc (Ngư...có kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp riêng. Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng Giấy phép làm việc Giấy phép làm việc liên quan đến điện: Giấy phép cần ban hành khi có công việc liên quan tới điện. Cơ bản bao gồm cấp điện, ngắt điện, biến thế Trong làm việc liên quan tới đ...ền hạn và trách nhiệm thực hiện các công việc đặc biệt, là hệ thống ghi chép các lưu ý và yếu tố nguy hiểm liên quan trước khi làm việc. Cuối cùng, liệt kê các hạng mục cần chuẩn bị để thực hiện công việc một cách an toàn, cũng như tất cả nhân sự chịu trách nhiệm đến các công tác như quản lí, giám s...

ppt20 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp - Thực hành: PTW (Permit to work) Giấy phép làm việc Trong xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp 
III. Thực hành An toàn trên công trường Xây dựng 
PTW(Permit to work) 
Giấy phép làm việc 
Trong xây dựng 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
3_1 : Giấy phép làm việc 
Thời gian: 1 h lý thuyết, 2h thực hành 
Trang thiết bị/vật tư 
Máy chiếu, máy tính, loa 
Mục tiêu chính 
- Người học hiểu định nghĩa và mục đích của giấy phép làm việc. 
- Người học có khả năng đánh dấu (ghi chép) giấy phép làm việc trong các tình huống cụ thể 
Đánh giá 
Người học được yếu cầu điền mẫu giấy phép và đặt ra các điều kiện, tình huống cụ thể . 
Các nội dung 
- Định nghĩa: Là một loại thủ tục giấy tờ cho phép người cụ thể làm công việc đặc biệt trong một thời gian nhất định. 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Định nghĩa 
Giấy phép làm việc thường được gọi tắt là PTW là giấy tờ pháp lý cấp cho người lao động trước khi làm việc . 
Mục đích 
Giấy phép làm việc được dùng làm văn bản pháp lý nhằm xác nhận thông tin chính xác và nhanh chóng tình trạng và điều kiện làm việc, thiết bị và nhân sự nhằm phòng tránh tai nạn và tạo điều kiện làm việc thuận tiện. Trong trường hợp xảy ra sự cố, Giấy phép làm việc được coi là bằng chứng pháp lý. 
Giấy phép làm việc thường phải đính kèm: Bản vẽ, thuyết minh phương pháp làm việc, phân tích an toàn công việc. 
Mục đích chính của Giấy phép làm việc nhằm loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn trước khi làm việc, để người lao động làm việc trực tiếp và người quản lý thực hiện quản lý an toàn và phòng tránh tai nạn . 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Phân loại giấy phép làm việc 
 Theo NEBOSH : Cơ quan chứng minh an toàn bảo vệ sức khỏe Anh, gồm có 4 loại: 
 - Không gian hẹp, Nơi sinh nhiệt, Công việc liên quan đến Điện, Công tác vận hành bảo trì 
Theo hiệp hội an toàn sức khỏe Anh gồm 6 loại: 
 - công việc nơi lạnh, Công việc nơi nóng, không gian hẹp, công việc liên quan đến Điện, Đào đất, Phóng xạ 
Nội dung giấy phép làm việc 
-- Địa điểm, nội dung, thời gian và nhân viên làm việc 
-- Yếu tố nguy hiểm 
-- Biện pháp phòng tránh yếu tố nguy hiểm (Quần áo bảo hộ lao động, thiết bị cách ly) 
-- Ký tên xác nhận và đồng ý làm việc (Người nhận giấy phép, người cấp giấy phép, giám sát khu vực) 
-- Hồ sơ đính kèm (Phân tích an toàn công việc, thuyết minh phương pháp làm việc, bản vẽ v.v.) 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Các loại giấy phép làm việc 
Giấy phép làm việc không sinh nhiệt: Bao gồm các nghiệp vụ không nguy hiểm, gồm tất cả những nghiệp vụ không được liệt kê trong giấy phép làm việc nguy hiểm dưới đây. 
++ Giấy phép làm việc sinh nhiệt: Các nghiệp vụ sử dụng nguồn cháycó thể gây cháy, hàn, cắt kim loại, máy khai thác nóng v.v. 
++ Giấy phép làm việc trong không gian hẹp: cho phép làm việc trong không gian hẹp. Không gian hẹp là không gian nhỏ và có không gian ra vào hạn chế. Các công việc như đào sâu trên 1.6m, làm trong hồ, bình, cột, ống. Không gian hẹp là công việc đặc biệt nguy hiểm nên cần phải quan tâm nhiều hơn và cũng có một số yêu cầu đặc biệt. Luôn luôn cần kiểm tra thông khí, người canh chừng, kiểm soát ra vào, và mỗi không gian hẹp khác nhau sẽ có kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp riêng. 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Giấy phép làm việc liên quan đến điện: Giấy phép cần ban hành khi có công việc liên quan tới điện. Cơ bản bao gồm cấp điện, ngắt điện, biến thế Trong làm việc liên quan tới điện, luôn luôn có hệ thống LOTO đi theo. LOTO là viết tắt của Lock Out Tag Out (Khóa và dán niêm phong), đây là hệ thống sau khi đã đóng nguồn điện tổng, phải khóa và dán tem lên để phòng người khác mở điện lại. 
++ Giấy phép làm việc đào đắp: Đây là giấy phép phải ban hành khi có công tác đào đắp. Mục đích là nắm được các hạng mục ngầm như đường ống, máy móc, dây điện để không có hư hại gì khi đào bới và giảm thiểu gián đoạn giao thông. Trường hợp này thông thường sẽ có đính kèm theo Bản vẽ điện dưới lòng đất, bản vẽ đường ống 
++ Giấy phép làm việc thực hiện phóng xạ: Đây là giấy phép liên quan đến các nghiệp vụ về phóng xạ. Thông thường nghiệp vụ liên quan tới khả năng phóng xạ có Kiểm tra phóng xạ (đường ống hay máymóc) hoặc Kiểm tra phóng xạ địa chất. 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Hệ thống Giấy phép làm việc 
A . Thủ tục văn bản hóa 
Hệ thống PTW là thủ tục được văn bản hóa và tại thời điểm nhất định, cấp phép cho người có quyền hạn và trách nhiệm thực hiện các công việc đặc biệt, là hệ thống ghi chép các lưu ý và yếu tố nguy hiểm liên quan trước khi làm việc. Cuối cùng, liệt kê các hạng mục cần chuẩn bị để thực hiện công việc một cách an toàn, cũng như tất cả nhân sự chịu trách nhiệm đến các công tác như quản lí, giám sát, làm việc. Theo đó, những tiêu chuẩn quyết định tính hữu hiệu của hệ thống PTW trước khi tiến hành công việc sẽ biểu thị rõ các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn đối với việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan, để người làm việc và người quản lí có thể tham khảo. 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Mẫu hệ thống 
Mẫu hệ thống PTW được xây dựng dựa trên đặc tính của doanh nghiệp và đặc thù công việc, cần thiết phải có hạng mục các yếu tố nguy hiểm, trang thiết bị bảo hộ lao động, phương án dự phòng. Các yếu tố nguy hiểm và phương án dự phòng được lập thành danh sáchvà đính kèm tài liệu phân tích an toàn lao động. 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
PTW(Permit to work) 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
PTW(Permit to work) 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
PTW(Permit to work) 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc ) 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Giấy phép làm việc 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Excavation Work Notification 
Giấy phép đào đất 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Không gian kín 
- Gas Test Certificate - Confined Space Entry Permit 
Module 3: Thực hành an toàn trên công trường Xây dựng 
Các dạng khác 
- Work Permit Checklist - Radiographic Examination Notice 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_an_toan_lao_dong_trong_xay_dung_va_cong_nghiep_thu.ppt