Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 6: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Tóm tắt Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 6: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: ...5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 1 Chƣơng 6: THỊ TRƢỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường mà trong đó các quyết định mua hay bán của từng người mua hay từng người bán riêng lẻ không ảnh hưởng gì đến giá cả trên thị trường. Số lượng các doanh nghiệp trong ngành là đủ lớn Sản phẩm của ngành phải tương đối đồng nhất và tính giá như nhau Thông tin hoàn hảo Tự do nhập và xuất ngành 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 2 QUYẾT ĐỊNH CUNG TRONG NHẤT THỜI 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 3 ĐƢỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ chọn mức sản lượng mà tại đó giá bằng với chi phí biên của sản phẩm: P = SMC 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 4 ĐƢỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 5 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG DÀI HẠN Tất cả các doanh nghiệp trong ngành đang sản xuất ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận Không có doanh

pdf12 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 07/09/2021 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 6: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 1 
Chƣơng 6: THỊ TRƢỜNG CẠNH TRANH 
HOÀN HẢO 
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường mà 
trong đó các quyết định mua hay bán của từng 
người mua hay từng người bán riêng lẻ không ảnh 
hưởng gì đến giá cả trên thị trường. 
Số lượng các doanh nghiệp trong ngành là đủ lớn 
Sản phẩm của ngành phải tương đối đồng nhất và tính 
giá như nhau 
Thông tin hoàn hảo 
Tự do nhập và xuất ngành 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 2 
QUYẾT ĐỊNH CUNG TRONG NHẤT THỜI 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 3 
ĐƢỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA 
DOANH NGHIỆP 
Tối đa hóa lợi nhuận, doanh 
nghiệp sẽ chọn mức sản 
lượng mà tại đó giá bằng 
với chi phí biên của sản 
phẩm: P = SMC 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 4 
ĐƢỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 5 
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG DÀI HẠN 
Tất cả các doanh nghiệp trong ngành đang sản xuất ở mức sản lượng 
tối đa hóa lợi nhuận 
Không có doanh nghiệp nào có động cơ nhập hay xuất ngành 
Giá của sản phẩm ở mức mà tại đó lượng cung của ngành bằng với 
lượng cầu của người tiêu dùng 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 6 
ĐƢỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA NGÀNH 
Đường cung của ngành cũng được xây dựng bằng 
cách cộng tất cả đường cung của các doanh nghiệp 
trong ngành. 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 7 
ĐƢỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA NGÀNH 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 8 
ĐƢỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA NGÀNH 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 9 
QUY LUẬT MỘT GIÁ 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 10 
LỢI ÍCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 
Q 
P 
LS 
D 
E0 
E1 A 
P* 
PW 
Q2 Q
* Q1 
0 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 11 
THUẾ QUAN 
Q 
P 
LS 
D 
E2 
E1 
A 
PR 
PW 
Q2 Q
* Q1 
0 
A 
B 
C D 
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 12 
MỘT SỐ THUẬT NGỮ 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_vi_mo_chuong_6_thi_truong_canh_tranh_hoan.pdf