Luận văn Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ở thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ở thành phố Đà Nẵng: ...2.2.2. Chi tiờu và cơ cấu chi tiờu Hỡnh 2.6: CTBQ và tốc ủộ chi tiờu bỡnh quõn Tp. Đà Nẵng 2004 - 2010 653,4 788,5 1332 1697,38 0 9,85 29,97 12,88 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2004 2006 2008 2010 10 00 ủ ồ n g/ th ỏn g 0 5 10 15 20 25 30 35 % CT... Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. 3.2.1. Những thời cơ nõng cao mức sống dõn cư trong quỏ quy hoạch ủụ thị 3.2.2. Những thỏch thức nõng cao mức sống dõn cư trong quỏ trỡnh quy hoạch ủụ thị 3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC SỐNG DÂN CƯ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. 3.3.1. Nhúm giải phỏp về kinh tế.... chuyển dịch cơ ngành dịch vụ, lựa chọn ngành du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, nõng cấp chất lượng và ủa dạng hoỏ sản phẩm dịch vụ; ủồng thời, ưu tiờn phỏt triển cỏc ngành dịch vụ hiện ủại, cú giỏ trị lớn như vận tải, bưu chớnh, thương mại, tài chớnh,… - Cỏc giải phỏp thỳc ủẩy sản xuất...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 770 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (7).PDF