Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo tại tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo tại tỉnh Quảng Nam: ...ẩu học................................. - 6 - 1.3.4. Những hạn chế của người dân tộc thiểu số................ - 7 - 1.3.5. Thiếu khả năng tiếp cận các nguồn lực ..................... - 7 - 1.3.6. Bất bình đẳng giới ..................................................... - 7 - 1.3.7. Bệnh tật v...a cả nước, cĩ tọa độ địa lý 14°57'10" đến 16°03'50" vĩ độ Bắc và 107°12'40" đến 108°44'20" kinh độ Đơng. Phía Đơng giáp với biển Đơng, phía Tây giáp với tỉnh Kon Tum và tỉnh Xê Kơng (Lào), phía Nam giáp với tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc giáp với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế. 2.1....thay đổi, việc tăng thêm một đơn vị của biến này (đối với biến định lượng) hoặc biến định tính mang giá trị bằng 2 sẽ làm giảm thu nhập bình quân; ngược lại với trường hợp hệ số hồi quy mang dấu dương. Hệ số xác định R2 điều chỉnh = 25,43% cho biết mức độ % biến phụ thuộc Y1 được giải thích ...

pdf16 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTom%20tat.pdf