Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 4: Quan hệ pháp luật

Tóm tắt Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 4: Quan hệ pháp luật: ...m 3 thành phần2.1. Chủ thể quan hệ pháp luật Là cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật có đủ điều kiện do pháp luật qui địnhCá nhân ( công dân/ người nước ngoài/ người không quốc tịch)Tổ chức ( có tư cách pháp nhân/ Không có tư cách pháp nhân)2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁ...inh ra và tồn tại cho đến khi người đó chết2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT2.1/ CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬTNĂNG LỰC HÀNH VIKhả năng của cá nhân hay tổ chức bằng hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý theo qui định của pháp luậtĐối với cá nhân chỉ xuất hiện khi con người đạt đến một độ...h thể QHPL2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬTNộiDung Quan hệPháp LuậtThể hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý của Các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật2.3 NỘI DUNG QUAN HỆ PHÁP LUẬTQUYỀN CHỦ THỂNGHĨA VỤPHÁP LÝ2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬTĐược hành động trong khuôn khổ qui địnhĐược yêu cầu chủ thể khác thực...

ppt25 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 11/09/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 4: Quan hệ pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4QUAN HỆ PHÁP LUẬTBÀI 4KẾT CẤU NỘI DUNG KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬTI THÀNH PHẦN QUAN HỆ PHÁP LUẬTII SỰ KIỆN PHÁP LÝIIIAdd Your Title1.1 KHÁI NIỆMQUAN HỆ PHÁP LUẬT: LÀ NHỮNG QUAN HỆ XÃ HỘI ĐƯỢC CÁC QUI PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH, TRONG ĐÓ CÁC CHỦ THỂ THAM GIA CÓ CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUI ĐỊNH VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬTQUAN HỆ XÃ HỘIĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BẰNG QUI PHẠM PHÁP LUẬTCHỦ THỂ QHPL CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐƯỢC NN THỪA NHẬN VÀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬTQUAN HỆ PHÁP LUẬT 1.2 ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT MANG TÍNH Ý CHÍ QUAN HỆ PHÁP LUẬT GẮN LIỀN VỚI SỰ KIỆN PHÁP LÝHÌNH THÀNH TRÊN CƠ SỞ QUI PHẠM PHÁP LUẬT 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT123 1.2 ĐẶC ĐIỂMÝ CHÍ CỦANHÀ NƯỚCÝ CHÍ CỦACHỦ THỂTHAM GIAQUAN HỆPHÁP LUẬTQHPL MANG TÍNH Ý CHÍ 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT 1.2 ĐẶC ĐIỂMQHPL HÌNH THÀNH TRÊN CƠ SỞ QUI PHẠM PHÁP LUẬTKHÔNG CÓ QUI PHẠM PHÁP LUẬT, SẼ KHÔNG CÓ QUAN HỆ PHÁP LUẬTQUI PHẠM PHÁP LUẬT LÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC HÌNH THÀNH QUAN HỆ PHÁP LUẬT 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT 1.2 ĐẶC ĐIỂMQHPL GẮN LIỀN VỚI SỰ KIỆN PLÝSỰ KIỆN PHÁP LÝ LÀ CẦU NỐI GIỮA QUI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬTSỰ KIỆN PHÁP LÝ LÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬTSỰ KIỆNPHÁP LÝQUANHỆPHÁPLUẬT QUAN HỆ XÃ HỘIQUI PHẠMPHÁP LUẬT 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ PHÁP LUẬT2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬTChủ thể QHPL Khách thể QHPL Nội dung QHPL Gồm 3 thành phần2.1. Chủ thể quan hệ pháp luật Là cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật có đủ điều kiện do pháp luật qui địnhCá nhân ( công dân/ người nước ngoài/ người không quốc tịch)Tổ chức ( có tư cách pháp nhân/ Không có tư cách pháp nhân)2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT Được thành lập hợp pháp Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó4. Nhân danh mình tham gia vào các QHPL 1 cách độc lập Điều 84- bộ luật dân sự 20052.1/ CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬTTổ chức có tư cách pháp nhânĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CÓ THỂ TRỞ THÀNH CHỦ THỂ QHPL LÀ PHẢI CÓ NĂNG LỰC CHỦ THỂ2.1/ CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬTNĂNG LỰC CHỦ THỂ NĂNG LỰC PHÁP LUẬT ( điều kiện cần)NĂNG LỰC HÀNH VI( điều kiện đủ)2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬTNĂNG LỰC PHÁP LUẬTLà khả năng của các cá nhân hay tổ chức có quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định theo qui định của pháp luậtNăng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người sinh ra và tồn tại cho đến khi người đó chết2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT2.1/ CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬTNĂNG LỰC HÀNH VIKhả năng của cá nhân hay tổ chức bằng hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý theo qui định của pháp luậtĐối với cá nhân chỉ xuất hiện khi con người đạt đến một độ tuổi nhất định và phải có trạng thái thần kinh bình thường2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT2.1/ CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT Để có thể tham gia vào quan hệ pháp luật, chủ thể phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi. Không thể có năng lực hành vi nếu không có năng lực PL. Tóm lại:Lưu ý: Đối với tổ chức thì năng lực pháp luật và năng lực hành vi xuất hiện cùng một lúc Đối với cá nhân thì năng lực pháp luật nói chung xuất hiện trước năng lực hành vi.2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬTKhách thể quan hệ pháp luật là yếu tố thúc đẩy các chủ thể tham gia quan hệ pháp luậtLỢI ÍCH VẬT CHẤTLỢI ÍCH TINH THẦNLỢI ÍCH XÃ HỘI KHÁC2.2. Khách thể QHPL2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬTNộiDung Quan hệPháp LuậtThể hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý của Các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật2.3 NỘI DUNG QUAN HỆ PHÁP LUẬTQUYỀN CHỦ THỂNGHĨA VỤPHÁP LÝ2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬTĐược hành động trong khuôn khổ qui địnhĐược yêu cầu chủ thể khác thực hiện nghĩa vụ của họĐược yêu cầu Nhà nước bảo vệ lợi ích của mình QUYỀN CHỦ THỂLÀ KHẢ NĂNG ĐƯỢC XỬ SỰ THEO CÁCH THỨC NHẤT ĐỊNH KHI THAM GIA QUAN HỆ PHÁP LUẬT2.3 NỘI DUNG QUAN HỆ PHÁP LUẬT2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT2.3. NỘI DUNG CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬTPHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI KHÔNGTHỰC HIÊN CÁC QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬTPHẢI THỰC HIỆNCÁC XỬ SỰ PHÁP LUẬTBẮT BUỘC2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬTNGHĨA VỤ PHÁP LÝSỰ KIỆNPHÁP LÝQUANHỆPHÁPLUẬT QUAN HỆ XÃ HỘIQUI PHẠMPHÁP LUẬTCHỦ THỂ QHPLNỘI DUNG QHPLKHÁCH THỂ QHPL	Sơ đồ cấu trúc quan hệ pháp luật2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬTXác định chủ thể, khách thể, nội dung trong các quan hệ pháp luật sau đây:* A mua của B một lô đất trị giá 500 triệu đồng.* C hợp đồng với E vận chuyển hàng hóa* T viết đơn đề nghị tòa án đòi quyền tác giả cho bài hát của mình* M tranh chấp quyền nuôi con với N2. CẤU TRÚC QUAN HỆ PHÁP LUẬT3. SỰ KIỆN PHÁP LÝSự kiện pháp lí là những sự kiện đã xảy ra trong thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của nó được pháp luật gắn với việc hình thành, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật.SỰ KIỆN PHÁP LÝ LÀ CẦU NỐI GIỮA QPPL VÀ QHPLHành vi pháp lýSự biến pháp lý Sự kiện pháp lý3. SỰ KIỆN PHÁP LÝCHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptbai_giang_phap_luat_dai_cuong_bai_4_quan_he_phap_luat.ppt