Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Nhập môn pháp luật đại cương

Tóm tắt Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Nhập môn pháp luật đại cương: ...Chương 1. Nhập môn pháp luật đại cương 1.1 Khái niệm1.2 Nội dung môn học1.3 Tài liệu nghiên cứu1Nguyễn Thị Yến1.1 Khái niệm về môn học pháp luật đại cươngPháp luật đại cương là một môn học bắt buộc trong hệ thống môn học lý luận cơ bảnMục đích của môn học. Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về nhà nước : nguồn gốc ra đời, bản chất của nhà nướcCác kiến thức về pháp luật nói chung: bản chất, chức năng, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, giới thiệu một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.Nguyễn Thị Yến2Nguyễn Thị Yến3Khái niệm pháp luật đại cươngPháp luật đại cương là khoa học chính trị- pháp lý, nghiên cứu đồng thời cả nhà nước và pháp luật, nhưng không nghiên cứu mọi khía cạnh cụ thể của các hiện tượng này trong mọi thời đại, mọi nhà nước mà nghiên cứu một cách chung nhất, khái quát nhất, cốt lõi nhất của các vấn đề thuộc về Nhà Nước và Pháp Luật.Phương pháp nghiên cứu của pháp luật đại cươngPhương pháp duy vật – biện chứngPhương pháp trừ

pptx6 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Nhập môn pháp luật đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1. Nhập môn pháp luật đại cương 1.1 Khái niệm1.2 Nội dung môn học1.3 Tài liệu nghiên cứu1Nguyễn Thị Yến1.1 Khái niệm về môn học pháp luật đại cươngPháp luật đại cương là một môn học bắt buộc trong hệ thống môn học lý luận cơ bảnMục đích của môn học. Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về nhà nước : nguồn gốc ra đời, bản chất của nhà nướcCác kiến thức về pháp luật nói chung: bản chất, chức năng, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, giới thiệu một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.Nguyễn Thị Yến2Nguyễn Thị Yến3Khái niệm pháp luật đại cươngPháp luật đại cương là khoa học chính trị- pháp lý, nghiên cứu đồng thời cả nhà nước và pháp luật, nhưng không nghiên cứu mọi khía cạnh cụ thể của các hiện tượng này trong mọi thời đại, mọi nhà nước mà nghiên cứu một cách chung nhất, khái quát nhất, cốt lõi nhất của các vấn đề thuộc về Nhà Nước và Pháp Luật.Phương pháp nghiên cứu của pháp luật đại cươngPhương pháp duy vật – biện chứngPhương pháp trừu tượng khoa họcPhương pháp phân tích và tổng hợpPhương pháp quy nạpPhương pháp phân tích thuần túyNguyễn Thị Yến41.2 Nội dung của môn họcChương 1. Giới thiệu về môn họcChương 2. Những vấn đề chung về nhà nướcChương 3. Những vấn đề chung về pháp luậtChương 4. Hình thức của pháp luậtChương 5. Hệ thống pháp luật (cấu trúc của hệ thống pháp luật).Chương 6. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýChương 7. Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt NamChương 8. Tìm hiểu về pháp luật sở hữu trí tuệ Nguyễn Thị Yến51.3 Tài liệu tham khảoGiáo trình pháp luật đại cươngVăn bản pháp luật Nguyễn Thị Yến6

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_phap_luat_dai_cuong_chuong_1_nhap_mon_phap_luat_da.pptx