Đề thi môn Cơ sở thiết kế trang phục

Tóm tắt Đề thi môn Cơ sở thiết kế trang phục: ...ĐỀ THI MÔN: CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC KHÓA: CK07MAY (2010-2011) – Thời gian: 70 phút Sinh viên được sử dụng tài liệu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu 1: Sử dụng Block cơ bản hãy lập bản vẽ thiết kế thân trước áo theo mẫu sau. Trình bày quy trình thực hiện mẫu ( 4đ) Sinh viên có mã số sinh viên số cuối là số lẻ thiết kế theo hình 1, số chẵn hình 2 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Câu 2: Hình 3 là các chi tiết đã tách từ bản vẽ thiết kế của thân trước áo kiểu nữ, sinh viên hãy cho biết các chi tiết đó được thiết kế từ bản vẽ phác thảo nào, vẽ hình mẫu áo kiểu đó. (3.5đ) Câu 3: Dựa vào bản vẽ phác thảo và bản vẽ thiết kế sinh viên hãy cho biết mẫu thiết kế kỹ thuật tương ứng với bản vẽ phác thảo. Cho biết cần phải có thêm thông tin ghi chú nào (2.5 đ) KHOA CƠ KHÍ- BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY ĐÁP ÁN MÔN: CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC KHÓA: CK07MAY (2010-2011) -----------------------------------

pdf4 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề thi môn Cơ sở thiết kế trang phục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI MÔN: CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC 
KHÓA: CK07MAY (2010-2011) – Thời gian: 70 phút 
Sinh viên được sử dụng tài liệu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Câu 1: Sử dụng Block cơ bản hãy lập bản vẽ thiết kế thân trước áo theo mẫu sau. Trình bày 
quy trình thực hiện mẫu ( 4đ) 
Sinh viên có mã số sinh viên số cuối là số lẻ thiết kế theo hình 1, số chẵn hình 2 
 Hình 1 Hình 2 Hình 3 
Câu 2: Hình 3 là các chi tiết đã tách từ bản vẽ thiết kế của thân trước áo kiểu nữ, sinh viên 
hãy cho biết các chi tiết đó được thiết kế từ bản vẽ phác thảo nào, vẽ hình mẫu áo kiểu đó. 
(3.5đ) 
 Câu 3: Dựa vào bản vẽ phác thảo và bản vẽ thiết kế sinh viên hãy cho biết mẫu thiết kế kỹ 
thuật tương ứng với bản vẽ phác thảo. 
Cho biết cần phải có thêm thông tin ghi chú nào (2.5 đ) 
 KHOA CƠ KHÍ- BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY 
ĐÁP ÁN MÔN: CƠ SỞ THIẾT KẾ TRANG PHỤC 
KHÓA: CK07MAY (2010-2011) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Câu 1) Sử dụng Block cơ bản hãy lập bản vẽ thiết kế thân trước áo theo mẫu sau. Trình bày 
quy trình thực hiện mẫu ( 4đ) 
Hình 1 
- vẽ đường tạo kiểu 1,2 
 Hình 1 Hình 2 
- Khép pen ngực và cắt mở hai đường tạo kiểu, xác định lại vị trí đầu pen theo hình 
 Hình 1 Hình 2 
-Vẽ lại pen 
 Hình 1 Hình 2 
Câu 2) 
Câu 3) 
7-D: đủ 
 8-A: thiếu ghi chú khép pen vai thân trước 
9-C: Thân sau: thiếu ghi chú khép pen vai, tách đô 
Thân trước: thiếu đuờng tạo kiểu thân trước, vị trí tách decoup ngực và decoup sườn áo 
 10-B: cả hai thân đều thiếu ghi chú khép pen vai, vị trí tách đô, tách decoup sườn áo 
 GV làm đáp án 

File đính kèm:

  • pdfde_thi_mon_co_so_thiet_ke_trang_phuc.pdf