Luận văn Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may 29/3

Tóm tắt Luận văn Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may 29/3: ...xuất kinh doanh của Cụng ty cổ phần Dệt May 29/3 2.1.4.1 Cỏc mặt hàng sản xuất của cụng ty Cụng ty Dệt May 29/3 là ủơn vị sản xuất, xuất khẩu khăn bụng và hàng may mặc. Cụ thể là: Quần õu Jacket, quần thể thao, quần ỏo trẻ em, quần ỏo bảo hộ lao ủộng, one-wash, bio-wash, ball-wash, stone...hụng qua cỏc bước như sau: - Cụng ty tiến hành lập danh sỏch CBCNV ủược ủào tạo. - Ban hành quy chế, soạn giỏo ỏn. - Tổ chức ủào tạo. - Hội ủồng tổng hợp kết quả, bỏo cỏo lónh ủạo phờ duyệt. c/ Kinh phớ ủào tạo Xỏc ủịnh kinh phớ ủào tạo nằm trong khoảng 0,1% ủến 0,15% trờn tổng ngõn sỏ... mới, nghiờn cứu triển khai, chuyển giao cụng nghệ, khả năng thiết kế và sỏng tỏc mẫu của cỏc Viện nghiờn cứu; + Chỳ trọng cụng tỏc bảo vệ mụi trường + Hỗ trợ một phần kinh phớ từ ngõn sỏch cho hoạt ủộng nghiờn cứu, ủào tạo và vốn ủầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật . 3.1.2 Đặc ủiểm lao ủộng n...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1031 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (29).pdf
Ebook liên quan