Luận văn Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức trường đại học Quy Nhơn

Tóm tắt Luận văn Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức trường đại học Quy Nhơn: ...điều kiện làm việc khơng những để bảo vệ sức khỏe, tránh bệnh nghề nghiệp mà cịn tăng năng suất và chất lượng cơng việc. 1.2.5. Văn hĩa của tổ chức Lý luận và thực tiễn cho thấy, văn hĩa là một nguồn lực nội sinh cĩ thể tạo nên sự phát triển đột phá và bền vững của một tổ chức, khi tổ chức...để ấn định mức chi trả. C. Quỹ tiền lương và lương bình quân Nâng cao động lực thúc đẩy bằng cơng tác trả lương cịn được thể hiện ở quỹ lương và mức lương bình quân tăng lên qua các năm. Nhìn chung qua các năm gần đây, quỹ lương của trường đã tăng từ 19.795 triệu đồng năm 2008 đến 23.160 n... giải pháp nâng cao động lực phải đảm bảo tính thực tế và hiệu quả 20 Các giải pháp về nâng cao động lực được đề ra phải đảm bảo tính thực tế của Trường và nhu cầu đặc thù của cán bộ, giáo viên. 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠ...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 957 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (23).pdf