Luận văn Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum

Tóm tắt Luận văn Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum: ...c xây dựng một cách hệ thống và xem xét nhu cầu thực sự của tổ chức. Do vậy, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể. - Công tác đào tạo được xây dựng theo các bước sau: Xác định nhu cầu đào tạo; Xác định mục tiêu đào tạo; Lựa chọn đối tượng đào tạo; Xác định chương trình và lựa...còn một số hạn chế là do tính chất công việc nặng nhọc, độc hại, thời gian làm việc không theo giờ hành chính, do vậy đã làm giảm động lực làm việc của người lao động. 2.2.3. Thực trạng về cải thiện điều kiện làm việc tại Công ty - Thời gian qua, Công ty luôn cố gắng đảm bảo điều kiện làm vi... b. Do nhận thức của lãnh đạo Công ty Lãnh đạo Công ty nhận thức được tầm quan trọng của nhân tố con người trong sự tồn tại và phát triển của Công ty. Từ đó, lãnh đạo Công ty đã tập trung, tạo điều kiện tốt nhất nhằm nâng cao động lực thúc đẩy người lao động. c. Do ảnh hưởng từ kết quả h...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 988 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (24).pdf
Ebook liên quan