Luận văn Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng các phần mềm kế toán Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng các phần mềm kế toán Việt Nam: ...ng phần mềm khỏc. Tựy theo nhu cầu của người sử dụng thực tế cũng như khả năng của từng phần mềm kế toỏn, người sử dụng cú thể thờm, bớt hoặc chỉnh sửa cỏc bỏo cỏo nhằm ủỏp ứng ủược yờu cầu quản trị của ủơn vị. 7 1.2. Chất lượng phần mềm kế toỏn 1.2.1. Chất lượng 1.2.1.1. Khỏi niệm... Giao diện nhập liệu là màn hỡnh mỏy tớnh giao tiếp giữa người sử dụng và phần mềm kế toỏn ủược thiết lập, dựng ủể nhập số liệu và khai thỏc sử dụng phần mềm kế toỏn. 2.1.2. Quản lý ủối tượng kế toỏn Việc quản lý cỏc ủối tượng kế toỏn hầu hết tại cỏc phần mềm kế toỏn hiện nay ủược thiết kế...hết cỏc phần mềm ủều cú bỏo cỏo kiểm kờ hàng tồn kho, tuy nhiờn vẫn cũn hạn chế ở mức tớnh chờnh lệnh giữa tồn kho thực tế với sổ sỏch sau khi cú sự kiểm kờ, việc cú những thụng tin về chất lượng hàng tồn kho (hư hỏng, bể, rỏch, kộm chất lượng, hết hạn, …) khụng quản lý ủược. 2.1.4. Bảo mậ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1107 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (24).pdf
Ebook liên quan