Luận văn Hoàn hiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An

Tóm tắt Luận văn Hoàn hiện công tác kế toán ngân sách xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An: ...kế tốn áp dụng cho các xã thực hiện phương pháp "kế tốn kép" là hình thức Nhật ký - Sổ Cái 1.3.3 Khĩa sổ kế tốn cuối năm Đây là cơng việc rất quan trọng trong cơng việc kế tốn của một kế tốn ngân sách xã, phường - Trước khi khĩa sổ cuối năm phải thực hiện các cơng việc sau: + ...g Hợp chi Ngân sách xã Theo Nội dung(B02b) - Quyết Tốn Thu Ngân Sách Theo nội dung(B03c-X) - Quyết Tốn Chi Ngân Sách Xã theo Nội dung(B03d -X) 2.2.2. Kế tốn thu ngân sách xã, phường trên địa bàn Thành phố 2.2.2.1 Quy trình thu ngân sách xã Tại xã, phường cơng tác thu được chia là 2 loạ... tạm ứng (mẫu số C23 – H) - Giấy thanh tốn tạm ứng (mẫu số C24 – H) - Hợp đồng giao thầu (mẫu số C51 – H) - Hợp đồng giao nhận khốn (mẫu số C52 – X) - Biên bản thanh lý hợp đồng (mẫu số C53 – X) - Các quyết định xử lý về thiếu hụt, mất mát, tiền và tài sản. Kế tốn các khoản phải...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1074 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (17).pdf
Ebook liên quan