Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng - Trường hợp công ty cổ phần Đại Hưng

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng - Trường hợp công ty cổ phần Đại Hưng: ...iờm nhiệm + Nguyờn tắc ủy quyền và phờ chuẩn Phần nghiờn cứu này là cơ sở lý luận cho việc nghiờn cứu cụng tỏc kiểm soỏt chi phớ sản xuất trong doanh nghiệp. Chương 2 THỰC TRẠNG CễNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH XÂY DỰNG – TRƯỜNG HỢP CễNG TY CỔ PHẦN ...a bộ phận quản lý nhõn sự về hệ số, về mức lương khoỏn ủối với từng cỏ nhõn theo từng cụng việc. - Đối với chi phớ sản xuất chung + Bảng chấm cụng ngoài giờ (bộ phận quản lý phõn xưởng) do cỏ nhõn người làm ngoài giờ tự chấm, chưa cú sự giỏm sỏt về mặt thời gian của bảo vệ cơ quan. Điều nà...tra chiều dài, chiều rộng, và chiều cao của thựng xe vận chuyển nguyờn vật liệu. Sổ này phải ủược người giao và người người vận chuyển nguyờn vật liệu cựng ký tờn xỏc nhận việc giao nhận khối lượng nguyờn vật liệu. - Tại bộ phận sản xuất: Khi nhận nguyờn vật liệu phục vụ sản xuất cần mở s...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 964 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (24).pdf