Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán chi phí doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Hoàng Trà

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán chi phí doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Hoàng Trà: ... bộ mỏy kế toỏn ở Cụng ty. 2.1.4.2. Hỡnh thức kế toỏn ỏp dụng tại Cụng ty. - Cụng ty thực hiện chế ủộ kế toỏn theo ủỳng quy ủịnh của chế ủộ và chuẩn mực kế toỏn Việt Nam hiện hành. - Cụng ty ỏp dụng hỡnh thức kế toỏn Nhật ký chung thụng qua chương trỡnh phần mềm kế toỏn Bravo. 2.2. Thực...ờu thức doanh thu giống như chi phớ sản xuất chung và lờn sổ cỏi TK “ Chi phớ bỏn hàng”. - Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp cũng giống như chi phớ bỏn hàng. Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ phỏt sinh kế toỏn theo dừi trờn Nhật ký chung và sổ chi tiết...i về kế toỏn luụn bị chậm trễ. 19 - Cụng tỏc bỏo cỏo doanh thu, kết quả kinh doanh, phõn tớch thụng tin doanh thu và kết quả kinh doanh chưa ủược quan tõm và chỳ trọng ủỳng mức. 20 Chương 3. HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CễNG TY TNHH DL&TM H...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 965 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (29).pdf