Luận văn Kiểm soát thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do cục thuế thành phố Đà Nẵng thực hiện

Tóm tắt Luận văn Kiểm soát thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do cục thuế thành phố Đà Nẵng thực hiện: ...huế Nộp thuế Quyết toỏn thuế Hoàn thuế Thanh tra, kiểm tra thuế (4) (5) ) (6) (1) (2) (3) 10 Hỡnh 1.2: Sơ ủồ quy trỡnh kiểm soỏt thuế TNCN 1.3. Cỏc nhõn tố ảnh hưởng ủến KS thuế TNCN từ TLTC 1.3.1. Cỏc nhõn tố từ cỏc cơ quan quản lý nhà nước - Về chớnh sỏch phỏ... ủề xuất xử lý vi phạm. 15 (3) Xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra: Trong thời hạn 10 ngày kể từ sau ngày cụng bố biờn bản thanh tra, kiểm tra; cơ quan Thuế phải ban hành quyết ủịnh xử lý gửi NNT. (4) Đỏnh giỏ kết quả cuộc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ hồ sơ; theo dừi việc thực hiện Quyết... nước ta cũn khỏ cao so với cỏc nước trong khu vực. Cơ chế quản lý cũn nhiều bất cập, chưa cú biện phỏp hỗ trợ quản lý thu chặt chẽ, chớnh sỏch sửa ủổi bổ sung chưa theo kịp thực tiễn cuộc sống. * Cỏc nhõn tố từ phớa người nộp thuế. í thức của người dõn về thực hiện nghĩa vụ thuế rất hạn c...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 977 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (3).pdf
Ebook liên quan