Luận văn Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng: ...ũng cĩ thể được sử dụng một cách tổng hợp tùy thuộc vào từng nhà phân tích, cũng như tùy từng đối tượng, từng mục đích định giá cụ thể. 1.3.4. Tiếp cận từ thị trường – Phương pháp thị trường Phương pháp so sánh thị trường là cách ước tính giá trị của một DN, các lợi ích về quyền sở hữu, ha...động thẩm định GTDN tại Cơng ty 2.2.1. Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp Cơng ty đã ban hành quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp và thường xuyên bổ sung cho phù hợp với quy định. 2.2.2. Kết quả thẩm định GTDN giai đoạn 2006-2010 Từ năm 2006 đến năm 2010, Cơng ty đã thực hiện xá...hân Những hạn chế tồn tại nêu trên một phần do sự chủ quan của Cơng ty nhưng một phần cũng do những nhân tố khách quan tác động. Nguyên nhân tác động trực tiếp đến tình trạng này rất nhiều, nhưng tập trung chủ yếu ở những nguyên nhân cơ bản sau đây: 20 2.2.5.1. Hành lang pháp lý về thẩm ...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (2).PDF