Luận văn Hoàn thiện kênh phân phối đối với sản phẩm nước yến cao cấp sanest của công ty yến sào Khánh Hòa

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kênh phân phối đối với sản phẩm nước yến cao cấp sanest của công ty yến sào Khánh Hòa: ...đỡ tận tình của cán bộ hướng dẫn khoa học PGS.TS.Lê Thế Giới, chúng tôi đã mạnh dạn chọn đề tài này . Do giới hạn về mặt thời gian và trình độ còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô để luận văn n...cần chuyên môn hóa vai trò của từng thành viên và các xung đột phải được điều giải một cách hiệu quả. 1.4.4. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối Người sản xuất phải định kỳ đánh giá hoạt động của những người trung gian theo những tiêu chuẩn như mức doanh số đạt được, mức dự trữ bì... của doanh nghiệp. - Xây dựng mạng lưới phân phối nhằm làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. - Nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất và kinh doanh mà trước hết là tăng doanh thu và lợi nhuận. - Đảm bảo cung cấp hàng hóa kịp thời cho người tiêu dùng. - Đảm bảo ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1249 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (16).pdf
Ebook liên quan