Luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với báo điện tử

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với báo điện tử: ...L 3.0 ủó kế thừa cả hai ưu ủiểm của hai phiờn bản. Cựng với sự chọn lọc, cải tiến liờn tục với ủộ tin cậy ngày càng cao, ủến năm 2002 WEBQUAL 3.0 ủược nõng cấp lờn WEBQUAL 4.0 với 22 biến quan sỏt và 5 thành phần: Chất lượng dịch vụ website Thiết kế Thụng tin Tin cậy Đồng cảm T...in ủược trỡnh bày với bố cục thớch hợp Website Cú danh tiếng tốt Tụi cảm thấy an toàn khi truy cập Thụng tin cỏ nhõn khi truy cập vào website ủược giữ bớ mật Tin cậy Thang Likert 5 ủiểm Website cung cấp dịch vụ ủỳng như ủó hứa Website hỗ trợ lựa chọn cỏc chuyờn mục mà tụi quan tõm,...P) là r = 0.534 là cao nhất,kế ủến là tương quan giữa sự hài lũng (SAT) và thiết kế (DES) là r = 0.414 , tương quan giữa sự hài lũng (SAT) và thụng tin (INF) là (r= 0.398),tương quan giữa sự hài lũng (SAT) và tin cậy (TRU) là (r = 0.307), và tương quan giữa sự hài lũng (SAT) và sự tiện lợi (...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1072 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (4).pdf
Ebook liên quan