Luận văn Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn và ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn và ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật: ...inh học và cĩ thể sử dụng nhiều lần. - Chất mang phải cĩ diện tích bề mặt tiếp xúc lớn. 1.4.3. Giới thiệu về cố định vi sinh vật trong carrageenan Cố định tế bào vi sinh vật trong carrageenan là nhốt tế bào trong loại gel này, các tế bào được giữ trong mạng lưới khơng gian ba chiều của...u chiết mỗi mẫu theo tỉ lệ khối lượng nước/rong = 5/1 trong 50 phút ở: 90oC, 95oC, 100oC, 105oC, 110oC. Lọc thu qua rây cĩ đường kính lỗ 1mm. Kết tủa dịch lọc với ethanol 80o ở 60oC, tỉ lệ thể tích ethanol 80o/dịch trong = 5/1. Sấy ở 50oC trong thời gian 5 giờ. Để nguội trong bình hút ẩm 3...ng ở nồng độ KOH 6,5% với những khoảng thời gian khác nhau là: 50 phút, 60 phút, 70 phút, 80 phút, 90 phút. Kết quả được thể hiện ở hình 3.14 và 3.15. 19 35 37 39 41 43 45 47 49 51 40 50 60 70 80 90 100 Thời gian xử lý KOH (phút) H iệ u su ất ch iế t t ác h (% ) 800 ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1089 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (25).pdf