Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hybrid (lọc sinh học – aerotank) trong xử lý nước thải thủy sản tại Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hybrid (lọc sinh học – aerotank) trong xử lý nước thải thủy sản tại Đà Nẵng: ...4.6 Bùn hoạt tính + lọc sinh học 1.5 MỘT SỐ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN ĐANG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM VÀ ĐÀ NẴNG 1.5.1 Một số quy trình công nghệ xử lý nước thải thủy sản đang áp dụng tại Việt Nam - Công nghệ lọc yếm khí kết hợp hồ sinh học; - Công nghệ sinh học hiếu khí bùn hoạt tính...m; 2.3.5 Mô tả tóm tắt ý nghĩa, thời gian và các bước tiến hành thực nghiệm; CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI Bảng 3.1 - Tính chất nước thải từ hoạt động chế biến thủy sản 3.2 KẾT QUẢ CỦA THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BÁM DÍNH Hì...u quả xử lý COD, N-NH3 cao hơn mô hình Aerotank thông thường. Hiệu quả xử lý của mô hình Hybrid cao hơn từ 1 đến 7,6% đối với COD, và từ 1 – 12% đối với N-NH3; Khi nồng độ COD đầu vào ≤ 600 mg/l (tương đương tải trọng ORL ≤ 1,8 kg/m3.ngàyđêm) thì chất lượng nước đầu ra của cả hai mô hình đ...

pdf25 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1107 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (4).pdf