Luận văn Phát triển nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn hoa cảnh Ngọc Duy

Tóm tắt Luận văn Phát triển nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn hoa cảnh Ngọc Duy: ...uyờn mụn ủể hoàn thành nhiệm vụ ủược giao. 1.2.5. Tạo ủộng cơ thỳc ủẩy người lao ủộng Động cơ thỳc ủẩy ỏm chỉ những nổ lực cả bờn trong lẫn bờn ngoài của một con người cú tỏc dụng khơi dậy lũng nhiệt tỡnh và sự kiờn trỡ theo ủuổi một cỏch thức hành ủộng ủó xỏc ủịnh. Động cơ làm việc là sự ...Tỷ lệ (%) SL (người) Tỷ lệ (%) SL (người) Tỷ lệ (%) Tổng số 116 100 127 100 141 100 Sau ủại học 01 0,86 01 0,78 01 0,71 Đại học 26 22,42 28 22,05 34 24,11 Cao ủẳng, trung cấp 18 15,52 18 14,17 18 12,77 CNKT & LĐPT 71 61,2 80 62,98 88 62,41 Nguồn: phũng Tổ chức- ...P PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CễNG TY TNHH HOA CẢNH NGỌC DUY 3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhõn lực - Tiếp tục tuyển dụng bổ sung về số lượng cỏn bộ, nhõn viờn cho cỏc ủơn vị, phũng ban, chi nhỏnh trong toàn cụng ty. - Bố trớ sử dụng nguồn nhõn lực vào cỏc phũng ban, chi nhỏnh ủỳng vớ...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat.pdf