Luận văn Phát triển thương hiệu Vinatex Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Phát triển thương hiệu Vinatex Đà Nẵng: ... hướng cụ thể cho việc lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu như sau: - Doanh nghiệp cĩ thể tạo dựng chiến lược thương hiệu riêng. - Doanh nghiệp cũng cĩ thể xác lập thương hiệu tập thể cho - 10 - từng dịng sản phẩm của họ trên thị trường. - Doanh nghiệp cũng cĩ thể tạo dựng đồng th... được đánh thức một cách cao độ. - Chất lượng và uy tín là sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ khâu thiết kế đến khâu phục vụ khách hàng. - Mọi người đều chiến thắng, khơng chỉ khách hàng, cơng ty mà cịn tất cả nhân viên. Sự khác biệt của Vinatex Đà Nẵng: Cơng ty là một tập thể đồn kết, một thực... Nẵng giai đoạn 2011- 2020 + Kích thích nhu cầu + Tối đa hố sự thoả mãn của người tiêu dùng + Nâng cao hình ảnh thương hiệu + Đẩy mạnh cơng tác truyền thơng, quảng bá. 3.1.3. Những cơ hội và thách thức đối với cơng ty trong thời gian đến 3.1.3.1. Cơ hội + Thị trường nội địa rộng lớ...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1120 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (25).pdf
Ebook liên quan