Luận văn Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam: ...phí xây lắp a. Thủ tục kiểm soát CPNVLTT a1. Kiểm soát quá trình mua nguyên vật liệu nhập kho – xuất kho cho các đội công trình a2. Kiểm soát quá trình mua nguyên vật liệu – xuất nguyên vật liệu thẳng cho đội công trình. b. Thủ tục kiểm soát CPNCTT: Kiểm soát chi phí tiền lương và các ...ẩm chất đạo đức tốt, đã công tác nhiều năm tại Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam. Hiện tại chưa phát huy hết vai trò của mình. e. Các nhân tố bên ngoài: Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty như khủng hoảng kinh tế, lạm phát, đối thủ cạnh tranh, lãi suất ngân hàng,… ...t tại các DN xây lắp. Luận văn đã phản ánh được thực trạng công tác kiểm soát CPXL tại Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam với sự minh họa thực tế về kiểm soát chi phí xây lắp hạng mục công trình “ Hầm dẫn nước_ Gương số 4 ” trong Công trình Nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Tỉnh Thanh H...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 851 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (21).pdf
Ebook liên quan