Luận văn Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (abc) cho ngành may - Trường hợp công ty cổ phần may trường giang Quảng Nam

Tóm tắt Luận văn Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (abc) cho ngành may - Trường hợp công ty cổ phần may trường giang Quảng Nam: ...định hướng của người quản trị, người cĩ quyền tạo ra sự thay đổi. Turney (1992) xác định mục tiêu của ABM là khơng ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng và gia tăng lợi nhuận. Ơng đã đề xuất ra 3 bước thực hiện Trước tiên, phân tích quá trình để xác định hoạt động khơng tạo ra giá trị ...khi cắt ra bán thành phẩm là các cơng đoạn như vắt sổ, ủi bán thành phẩm theo đúng kỹ thuật. Bộ phận may cĩ nhiệm vụ ráp nối, may cắt bán thành phẩm, đĩng nút theo yêu cầu mã hàng cụ thể. Ở giai đoạn này cần phải thực hiện một cách liên tục và mỗi cơng nhân trong dây chuyền máy chỉ thực hiện...y một số sản phẩm cĩ nguồn phát sinh chi phí là khác nhau từ các hoạt động. Qua qui trình cơng nghệ may nĩi chung ta thấy: Mặc dù quy trình sản xuất phức tạp trải qua nhiều cơng đoạn, nhưng các cơng đoạn được phân cơng cho từng phân xưởng sản xuất rất rõ ràng. Xuất phát từ những lý do tr...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 980 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (4).pdf