Luận văn Xây dựng hình ảnh thương hiệu trường cao đẳng thương mại

Tóm tắt Luận văn Xây dựng hình ảnh thương hiệu trường cao đẳng thương mại: ...âm của các đối tượng người học của mình, thì các nhà quản lý ở các trường cần phải sử dụng các chiến lược Marketing tầm nhà trường, các cơng cụ bổ trợ, xây dựng thương nội bộ bao gồm xây dựng văn hĩa nhà trường gắn với hình ảnh thương hiệu, cơng tác quản trị nhân sự và cơng tác truyền thơng ...ật nghiêm, mơi trường học tập lành mạnh - Là Trường cao - đẳng cĩ sự liên kết rất tốt với các doanh nghiệp 2.3.2. Thực trạng cơng tác đầu tư cho thương hiệu Nhà trường 2.3.2.1. Logo - tên gọi - sứ mạng của nhà trường - Trường Cao đẳng thương mại 15 - Sứ mệnh của nhà trường trong g...ệp truyền thơng Các lợi ích khác biệt của thơng điệp định vị thương hiệu Trường cao đẳng thương mại “Dẫn đầu- tin cậy và chia sẽ” 3.3.1.5. Các hình thức truyền thơng * Các hoạt động quảng cáo : - Quảng cáo trên các phương tiện truyền thơng + Quảng cáo trên tivi 20 + Quảng cáo trên b...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (26).pdf
Ebook liên quan