Luận văn Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Kon Klor tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tóm tắt Luận văn Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Kon Klor tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum: ...như biểu tượng, câu khẩu hiệu phải dễ hiểu, thể hiện được đặc trưng, ý nghĩa riêng của làng nghề, của sản phẩm. c. Bao bì sản phẩm: Bao bì phải đáp ứng các yêu cầu sau: xác định, thể hiện được thương hiệu; nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm; truyền tải những thông tin mô tả và thuyết p...tại làng nghề có khoảng 140 cơ sở sản xuất kinh doanh với khoảng 420 lao động làm nghề dệt thổ cẩm. Việc học nghề vẫn theo lối truyền thống truyền từ đời này sang đời khác với cách thức cầm tay chỉ việc nên số thợ ra nghề hàng năm không nhiều và đây là cách thức bảo tồn nghề đồng bào nơi đây...về sản phẩm dệt thổ cẩm của làng nghề Kon Klor là sản phẩm có giá trị nghệ thuật ở mức tương đối tốt. Đối với tiêu chí độc đáo, riêng có: hơn 50% du khách đồng ý; 12,5% du khách toàn toàn đồng ý. Đây là một con số lớn, một lợi thế về sản phẩm rất tốt mà không phải loại sản phẩm nào cũng có...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1029 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (25).pdf
Ebook liên quan