Thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển

Tóm tắt Thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển: ... khổ pháp lý cho hoạt động của thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam 2.1.1.1. Đối với hoạt động cho vay, gửi tiền liên ngân hàng 2.1.1.2. Đối với nghiệp vụ thị trường mở 2.1.1.3. Đối với hoạt động mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá (repos) giữa các tổ chức tín dụng 2.1.1.4. Đối với hoạt đ...các Quy chế, Thông tư dưới luật. Cụ thể: - Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn GTCG giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Yêu cầu: đáp ứng một số điều kiện như có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giao dịch; có đội n...tệ, nhà giao dịch sơ cấp. Bước đầu hoạt động trên thị trường mở và thị trường đấu thầu trái phiếu Chính phủ; - Xây dựng Hợp đồng repo chuẩn toàn cầu với Phụ lục Việt Nam, thực hiện áp dụng Hợp đồng này cho NVTTM giữa NHNN và các TCTD; - Xây dựng lãi suất liên ngân hàng chính xác, cập nhật, p...

pdf16 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 758 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002119.pdf
Ebook liên quan