Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho độc giả tại Đại học Cần Thơ

Tóm tắt Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho độc giả tại Đại học Cần Thơ: ...ược phân cho các hoạt động của Phòng Dịch vụ Thông tin. 3. Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hành động cho chương trình đào tạo kỹ năng thông tin tại TTHL ĐHCT Sau khi tìm hiểu nhu cầu của độc giả và xác định được các nguồn lực sẵn có, TTHL tiến hành xây dựng kế hoạch tổng thể cho chư...08 – 2009). - Thiết kế tài liệu hướng dẫn: Mặc dù mỗi lớp hướng dẫn tập trung vào các nội dung khác nhau, nhưng về tổng thể các nội dung này được thiết kế dựa theo khung Five- point Framework của Patrick Ragains (2006, tr. 8), bao gồm: 1) Nhận biết nguồn thông tin hoặc cơ sở dữ liệu; 2) Nhận ... tạo kỹ năng thông tin tại TTHL ĐHCT Thành quả đạt được Theo Báo cáo Hoạt động Đào tạo Kỹ năng thông tin giai đoạn 2006 - 2009, với mục tiêu đầu tiên, TTHL đã tổ chức các buổi giới thiệu tổng quan về TTHL vào đầu mỗi năm học cho hơn 4.000 tân sinh viên, chiếm 70% - 80% trong tổng số 5.000 ...

pdf13 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 13/09/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho độc giả tại Đại học Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tại các 
điểm hướng dẫn không cố định. Máy in và máy photocopy luôn sẵn sàng cho việc in 
ấn và sao chép tài liệu phục vụ cho các hoạt động của chương trình đào tạo kỹ năng 
thông tin. Ngoài ra, TTHL cũng trang bị đầy đủ các thiết bị và phương tiện dạy học 
như bảng, bút viết bảng, micro và hệ thống loa. 
Về nguồn nhân lực, nhóm cán bộ phụ trách đào tạo kỹ năng thông tin bao gồm 10 
thành viên thuộc các bộ phận khác nhau của Phòng Dịch vụ Thông tin như tham khảo, 
nghe – nhìn, báo – tạp chí và thông tin thư mục, cán bộ giảng dạy thuộc Bộ môn Quản 
trị Thông tin – Thư viện. Các cán bộ này có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ từ đại 
học trở lên và có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn và giảng dạy người dùng 
tin. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ hướng dẫn thường xuyên có sự biến động về số lượng 
do các cán bộ phải kiêm nhiệm cùng lúc nhiều công tác chuyên môn khác nhau, còn 
một số cán bộ khác thì đi học tập dài hạn ở nước ngoài. Ngoài lực lượng cán bộ hướng 
dẫn trực tiếp, sự hợp tác và hỗ trợ của cán bộ thuộc các bộ phận khác như công nghệ 
thông tin, tài nguyên thông tin và hành chính cũng đóng vai trò hết sức quan trọng góp 
phần vào sự thành công của chương trình đào tạo kỹ năng thông tin. 
Về mặt tài chính, hoạt động đào tạo kỹ năng thông tin trong giai đoạn 2006 – 2009 
chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí của dự án “Phát triển bền vững TTHL,” và một phần 
ngân sách của trường dành cho hoạt động hướng dẫn sử dụng TTHL cho tân sinh viên. 
Sau khi dự án kết thúc vào cuối 2009, mọi chi phí cho hoạt động đào tạo kỹ năng 
thông tin đều phụ thuộc vào nguồn ngân sách hạn hẹp được phân cho các hoạt động 
của Phòng Dịch vụ Thông tin. 
3. Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hành động cho chương trình đào tạo 
kỹ năng thông tin tại TTHL ĐHCT 
Sau khi tìm hiểu nhu cầu của độc giả và xác định được các nguồn lực sẵn có, TTHL 
tiến hành xây dựng kế hoạch tổng thể cho chương trình đào tạo kỹ năng thông tin. 
Bước đầu tiên trong việc xây dựng kế hoạch là cần xác định, làm rõ mục đích và mục 
tiêu của chương trình. Theo đó, TTHL ĐHCT đã xác định mục đích của chương trình 
đào tạo kỹ năng thông tin là nhằm trang bị cho độc giả những kiến thức và kỹ năng 
cần thiết trong việc tìm kiếm, đánh giá, tổ chức và sử dụng thông tin một cách hiệu 
quả phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu; đồng thời, nâng cao hiệu quả 
sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin sẵn có tại TTHL. Để đạt được mục đích đã đề 
ra, TTHL cũng đã thiết lập nên những mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể dựa trên 
nhu cầu của các nhóm độc giả và nguồn lực sẵn có của mình. Các mục tiêu này bao 
gồm: 
1. Tổ chức các buổi giới thiệu tổng quan về TTHL cho tân sinh viên vào đầu mỗi năm 
học; 
2. Tổ chức thường xuyên các lớp hướng dẫn kỹ năng thông tin căn bản và nâng cao tại 
TTHL cho tất cả các đối tượng độc giả có nhu cầu, đặc biệt là các sinh viên từ năm 2 
đến năm cuối; 
3. Phối hợp với các khoa và đơn vị trực thuộc trường ĐHCT tổ chức theo yêu cầu các 
buổi hướng dẫn kỹ năng thông tin hoặc giới thiệu nguồn tin cho độc giả tại đơn vị; 
Mỗi một mục tiêu được đưa ra sẽ có một kế hoạch hành động cụ thể và riêng biệt. Kế 
hoạch hành động này sẽ nêu rõ các quy trình nhiệm vụ và phân công nhân sự với các 
mốc thời gian cụ thể để hoàn thành kế hoạch. Kế hoạch này cũng quy định rõ các yêu 
cầu về thiết kế nội dung chương trình hoặc tài liệu hướng dẫn cho phù hợp với nhóm 
đối tượng mà mục tiêu đó hướng tới. Cách thức quảng bá, triển khai, cũng như 
phương thức đánh giá hiệu quả của chương trình cũng được định hướng một cách cụ 
thể. Ngoài ra, các yêu cầu về nguồn lực như cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí 
thực hiện cũng được làm rõ trong kế hoạch hành động này. Trong giới hạn của bài 
báo, tác giả chỉ phân tích các khía cạnh như yêu cầu về nội dung, thiết kế tài liệu 
hướng dẫn, cách thức triển khai chương trình trong kế hoạch hành động của từng mục 
tiêu cụ thể nêu trên. 
Mục tiêu 1: Tổ chức các buổi giới thiệu tổng quan về TTHL cho tân sinh viên vào 
đầu năm học 
- Yêu cầu về nội dung: Nội dung hướng dẫn giúp cho tân sinh viên được làm quen và 
bước đầu tiếp cận với các dịch vụ, trang thiết bị và nguồn tài nguyên thông tin sẵn có 
tại TTHL; đồng thời giúp các em nắm được các nội quy và quy định hiện hành để có 
thể sử dụng TTHL một cách tốt nhất trong suốt thời gian học tập tại trường. Trong các 
buổi giới thiệu tổng quan về TTHL, cán bộ hướng dẫn nên tạo một không khí cởi mở, 
chào đón và thân thiện để khuyến khích các tân sinh viên trở lại và sử dụng TTHL. 
- Thiết kế tài liệu hướng dẫn: TTHL đã thực hiện một đoạn video với thời lượng 20 
phút giới thiệu tổng quan về các dịch vụ, nguồn tài nguyên thông tin và trang thiết bị 
tại TTHL. Những lưu ý quan trọng về cách sử dụng và những nội quy trọng yếu của 
TTHL cũng được chọn lọc và lồng ghép vào các nội dung trên. Bên cạnh đó, TTHL 
cũng thiết kế và in các nội dung giới thiệu tổng quan và nội quy đầy đủ của TTHL trên 
các tờ bướm để phát cho độc giả. Tất cả các nội dung trên đều được đăng tải trên trang 
web của TTHL để bạn đọc tiện tham khảo. 
- Cách thức triển khai chương trình: Theo lịch phân công của BGH trường, TTHL chỉ 
có 1 tuần để hướng dẫn các nội dung trên cho khoảng 5.000 
- 6.000 tân sinh viên mới vào trường. Trước áp lực về thời gian và số lượng sinh viên 
đầu vào nhưng vẫn phải duy trì hoạt động thường ngày của các dịch vụ, TTHL đã chủ 
động sắp xếp và thông báo thời gian biểu cố định theo ca cho từng nhóm lớp hoặc 
nhóm ngành của từng khoa để tránh ùn tắc. Mỗi nhóm lớp/ ngành có khoảng từ 80 – 
100 sinh viên (tuỳ theo số sinh viên trúng tuyển của ngành) sẽ được hướng dẫn từ 30 – 
40 phút bao gồm xem video giới thiệu tổng quan về TTHL, hỏi – đáp với cán bộ 
hướng dẫn và đi tham quan trực tiếp các tầng của TTHL. Để hỗ trợ công tác ổn định 
trật tự và hướng dẫn các tân sinh viên đi tham quan trực tiếp các tầng, TTHL đã huy 
động được một lực 
lượng tình nguyện viên là các sinh viên năm 3 và 4 cùng tham gia vào chương trình. 
Mục tiêu 2: Tổ chức thường xuyên các lớp hướng dẫn kỹ năng thông tin căn bản và 
nâng cao tại TTHL cho tất cả các đối tượng độc giả có nhu cầu, đặc biệt là các sinh 
viên từ năm 2 đến năm cuối 
- Yêu cầu về nội dung: Nội dung hướng dẫn được phân bố từ cơ bản đến nâng cao 
giúp cho người học nắm vững cách tìm kiếm, truy cập và đánh giá các nguồn học liệu 
khác nhau từ tài liệu in ấn cho đến các tài liệu điện tử trên Internet và các cơ sở dữ 
liệu trực tuyến, cũng như nhận thức được các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ. 
Ngoài ra, những nội dung hướng dẫn nâng cao còn giúp cho người học biết cách tổ 
chức và sử dụng thông tin một cách hiệu quả để giải quyết các vấn đề thông tin 
chuyên sâu. 
Bảng 1. Khung CTĐT kỹ năng thông tin tại TTHL ĐHCT. 
(Nguồn: Kế hoạch hoạt động phòng Dịch vụ Thông tin năm học 2008 – 2009). 
- Thiết kế tài liệu hướng dẫn: Mặc dù mỗi lớp hướng dẫn tập trung vào các nội dung 
khác nhau, nhưng về tổng thể các nội dung này được thiết kế dựa theo khung Five-
point Framework của Patrick Ragains (2006, tr. 8), bao gồm: 1) Nhận biết nguồn 
thông tin hoặc cơ sở dữ liệu; 2) Nhận biết phạm vi của nguồn tin; 3) Nắm các kỹ thuật 
tìm kiếm và truy cập thông tin phù hợp; 4) Đánh giá nội dung của nguồn tin để phục 
vụ cho các mục đích cụ thể hoặc khái quát; 5) Thẩm định nguồn tin, đồng thời so sánh 
nó với các nguồn khác. Đây cũng chính là mục tiêu học tập mà mỗi cấp độ hoặc nội 
dung hướng dẫn cần hướng tới. Do đó, các tài liệu hướng dẫn bao gồm giáo án, tài 
liệu tham khảo và bài tập thực hành cũng phải được thiết kế tương ứng với mục tiêu 
học tập và khung nội dung trên. Ngoài ra, khi soạn giáo án cán bộ hướng dẫn phải thể 
hiện đầy đủ nội dung, phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức lớp học, hoạt động 
học tập trên lớp, và hình thức đánh giá kết quả học tập. 
- Cách thức triển khai chương trình: Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng nội dung giảng dạy, 
tài liệu học tập và các trang thiết bị cần thiết, TTHL tiến hành quảng bá chương trình 
đến các đối tượng độc giả qua nhiều hình thức: gửi công văn đến các khoa và đơn vị 
trong trường, đưa thông tin lên trang web TTHL, đặt bảng thông báo ở các nơi công 
cộng. Các lớp hướng dẫn sẽ được tổ chức theo nhu cầu của độc giả dưới hình thức lớp 
học tập trung tại TTHL. Độc giả có thể chủ động lập nhóm theo số lượng quy định (15 
– 25 học viên), chọn các nội dung hướng dẫn theo khung chương trình đã quy định và 
thời điểm hướng dẫn và đăng ký trước với TTHL. Cán bộ điều phối của chương trình 
sẽ lên lịch và bố trí phòng học và cán bộ hướng dẫn cho các lớp này. Đối với các độc 
giả đăng ký cá nhân, TTHL sẽ chủ động ấn định lịch hướng dẫn cụ thể cho các đối 
tượng này khi đủ số lượng yêu cầu. Thông tin đăng ký và phản hồi về lớp học được 
trao đổi qua email, điện thoại hoặc trực tiếp tại quầy tham khảo. 
Mục tiêu 3: Phối hợp với các khoa và đơn vị trực thuộc trường ĐHCT tổ chức 
theo yêu cầu các buổi hướng dẫn kỹ năng thông tin hoặc giới thiệu nguồn tin cho 
độc giả tại đơn vị 
- Yêu cầu về nội dung: Về cơ bản, nội dung hướng dẫn cho các lớp này cũng dựa trên 
khung chương trình được đề cập ở mục tiêu thứ 2. Tuy nhiên, do đây là các lớp hướng 
dẫn theo “đơn đặt hàng” nên nội dung hướng dẫn sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với 
các nhu cầu khác nhau của các đơn vị. Đặc biệt, đối với các lớp quảng bá giới thiệu 
nguồn tin tại các đơn vị do TTHL chủ động thực hiện, nội dung thuyết trình chủ yếu 
tập trung vào giới thiệu tổng quan, cũng như những ưu điểm và tính năng vượt trội của 
các CSDL trọng tâm liên quan đến đơn vị, đồng thời demo cho người dùng cách tra 
cứu và sử dụng hiệu quả thông tin trong các nguồn này. Mục đích chính của hoạt động 
này là khuyến khích người dùng sử dụng hiệu quả các nguồn tin trên để phục vụ cho 
việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu. 
- Thiết kế tài liệu hướng dẫn: Đối với các lớp hướng dẫn kỹ năng thông tin, cán bộ 
hướng dẫn có thể sử dụng các tài liệu hướng dẫn ở mục tiêu 2 và điều chỉnh lại cho 
phù hợp với nhu cầu của đơn vị. Riêng với các lớp quảng bá CSDL, TTHL còn cung 
cấp cho các đơn vị các tờ bướm giới thiệu CSDL và sổ tay hướng dẫn cách sử dụng 
các nguồn thông tin để đơn vị phổ biến lại cho người dùng của mình. 
- Cách thức triển khai chương trình: Kế hoạch thực hiện chương trình sẽ được gửi đến 
các khoa và đơn vị trong trường. Các khoa và đơn vị sẽ liên lạc với cán bộ điều phối 
để đăng ký lịch hướng dẫn cho đơn vị mình. Cán bộ điều phối của TTHL sẽ tiếp nhận 
thông tin đăng ký, lên lịch, phân công cán bộ hướng dẫn cụ thể và xác nhận lại với các 
đơn vị đăng ký. Khoa và đơn vị sẽ hỗ trợ cho cán bộ hướng dẫn của TTHL về các mặt 
như thông báo và huy động thành phần tham dự, bố trí địa điểm và trang thiết bị cần 
thiết như máy tính kết nối Internet, micro, loa, máy chiếu, bảng, viết cho buổi 
hướng dẫn. 
Bên cạnh đó, mặc dù không được nêu rõ trong mục tiêu và kế hoạch hành động của 
chương trình, nhưng TTHL luôn khuyến khích cán bộ thuộc các bộ phận khác nhau 
của TTHL hỗ trợ độc giả các vấn đề có liên quan đến kỹ năng thông tin. Việc hỗ trợ 
độc giả có thể được thực hiện trực tiếp tại các quầy dịch vụ thông tin, quầy hỗ trợ kỹ 
thuật hoặc qua điện thoại, diễn đàn và email cá nhân. Ngoài ra, TTHL cũng thiết kế 
các tài liệu giới thiệu, hướng dẫn về kỹ năng thông tin và cách sử dụng các nguồn 
thông tin sẵn có tại TTHL và cung cấp cho bạn đọc dưới hình thức tờ bướm, sổ tay 
hướng dẫn hoặc đưa lên website của TTHL để tất cả các đối tượng độc giả có thể tham 
khảo. Thêm vào đó, TTHL cũng tổ chức các cuộc hội thảo hoặc sinh hoạt chuyên đề 
về kỹ năng thông tin với sự góp mặt và diễn thuyết của các chuyên gia trong lĩnh vực. 
Do đây là các hoạt động không thường xuyên nên không được đưa vào kế hoạch tổng 
thể của chương trình kỹ năng thông tin. Tuy nhiên, chúng cũng mang lại những hiệu 
quả nhất định trong việc nâng cao nhận thức của độc giả về tầm quan trọng và sự cần 
thiết của kỹ năng thông tin trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay. 
4. Một vài nhận xét về thực tiễn công tác triển khai chương trình đào tạo kỹ năng 
thông tin tại TTHL ĐHCT 
Thành quả đạt được 
Theo Báo cáo Hoạt động Đào tạo Kỹ năng thông tin giai đoạn 2006 - 2009, với mục 
tiêu đầu tiên, TTHL đã tổ chức các buổi giới thiệu tổng quan về TTHL vào đầu mỗi 
năm học cho hơn 4.000 tân sinh viên, chiếm 70% - 80% trong tổng số 5.000 – 6.000 
sinh viên đầu vào mỗi năm. Với mục tiêu thứ 2, mặc dù là một chương trình không bắt 
buộc, đôi khi bị gián đoạn và không được thực hiện liên tục vì những lý do khách 
quan, nhưng các lớp hướng dẫn kỹ năng thông tin căn bản và nâng cao tại TTHL cũng 
thu hút được một lượng độc giả đáng kể là 1.840 lượt người tham gia lớp học bao gồm 
các giảng viên, sinh viên và học viên cao học. Trong mục tiêu thứ 3, TTHL đã phối 
hợp với các khoa và đơn vị trực thuộc trường ĐHCT triển khai thành công chương 
trình giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin của TTHL. Cụ 
thể, thành công của chương trình quảng bá CSDL điện tử ProQuest tại các khoa và 
đơn vị thuộc trường 
ĐHCT đã nâng tổng số lượt truy cập và tải tài liệu toàn văn của độc giả ĐHCT đến 
CSDL này trong năm 2009 lên đến 14.793 lượt, đứng thứ nhì sau NACESTI trong 
danh sách các trường đại học và trung tâm thông tin của cả nước có đăng ký quyền sử 
dụng CSDL này. Tuy nhiên, do hoạt động quảng bá không được TTHL ĐHCT duy trì 
thường xuyên nên trong năm 2010 con số này đã giảm xuống còn 6.721 lượt (Theo số 
liệu thống kê của ProQuest Usage Report  Ngoài những 
báo cáo số liệu chính thức, TTHL ĐHCT còn nhận được những phản hồi và đóng góp 
tích cực của độc giả và các đơn vị tham gia chương trình. Đây chính là nguồn động 
viên lớn giúp các cán bộ thực hiện chương trình có thêm động lực và niềm tin để hoàn 
thiện chương trình hơn. 
Những mặt tồn tại 
Bên cạnh những thành quả đạt được, chương trình đào tạo kỹ năng thông tin của 
TTHL ĐHCT vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục. Một hạn chế trước mắt là 
chương trình không mang tính thường xuyên và hay bị gián đoạn do thiếu nguồn nhân 
lực và kinh phí hoạt động. Nguyên nhân thiếu hụt nguồn nhân lực là do các cán bộ 
hướng dẫn phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác nhau nên không có nhiều thời gian 
để đầu tư cho chương trình. Thêm vào đó, trong năm 2009 và 2010, có đến 4 trong số 
10 cán bộ thuộc nhóm hướng dẫn kỹ năng thông tin đi học tập dài hạn ở nước ngoài. 
Về mặt kinh phí, từ khi kết thúc dự án “Phát triển bền vững TTHL” tất cả các chi phí 
hoạt động cho chương trình đều phụ thuộc vào nguồn kinh phí hạn hẹp của TTHL. 
Đây là một trở ngại không nhỏ cho mục tiêu xây dựng, phát triển và cải tiến chương 
trình để ngày càng đáp ứng nhu cầu của độc giả. Một trong những lý do là TTHL 
ĐHCT chưa có kế hoạch cụ thể, cũng như những động thái tích cực trong việc huy 
động sự ủng hộ từ cấp lãnh đạo nhà trường đối với chương trình đào tạo kỹ năng 
thông tin. 
Hình thức triển khai chương trình của TTHL ĐHCT chưa được đa dạng và phong phú, 
chủ yếu sử dụng các phương pháp hướng dẫn trực tiếp và cung cấp thông tin dưới 
dạng in ấn hoặc trang web. Công tác quản lý số lượng độc giả đăng ký lớp học chưa 
được chặt chẽ. Do chưa có các quy định rõ ràng và cụ thể về quyền lợi và trách nhiệm 
của người đăng ký lớp học nên tình trạng đăng ký “ảo” – đăng ký nhưng không tham 
gia xảy ra rất phổ biến, gây tình trạng lãng phí trong khâu tổ chức. Ngoài ra, TTHL 
chưa tận dụng một cách triệt để các phương tiện kỹ thuật và công nghệ sẵn có như 
phần mềm hướng dẫn tự học trực tuyến (online tutorials), hệ thống quản lý lớp học 
trực tuyến (e-learning) và các công nghệ web 2.0 để triển khai chương trình đến mọi 
đối tượng độc giả vào mọi lúc và mọi nơi. 
Bên cạnh đó, nội dung của chương trình cũng còn một số hạn chế nhất định. Các nội 
dung hướng dẫn chủ yếu tập trung vào các nguồn tài nguyên thông tin sẵn có tại 
TTHL, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu điện tử, chứ chưa giúp bạn đọc tiếp cận đến các 
nguồn thông tin có giá trị “bên ngoài bức tường thư viện.” Hơn nữa, chương trình 
cũng chưa bao quát được một cách đầy đủ các kỹ năng thông tin trong quá trình giải 
quyết vấn đề thông tin hiệu quả mà chủ yếu tập trung vào các bước định vị và truy cập 
thông tin. Các nội dung có liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề về sở hữu trí tuệ 
chưa được chú trọng đúng mức trong các nội dung giảng dạy của chương trình. THHL 
cũng chưa khai thác một cách hiệu quả các tiện ích và công cụ hữu dụng được xây 
dựng và phát triển bởi các chuyên gia trên thế giới nhằm hỗ trợ cho quá trình học tập 
và giảng dạy kỹ năng thông tin. 
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là TTHL ĐHCT chưa có một hình thức 
kiểm tra hay đánh giá chính thức nào về thành quả học tập của học viên sau thời gian 
tham gia các lớp hướng dẫn do TTHL cung cấp. Trong thực tế, TTHL có thực hiện 
khảo sát mức độ hài lòng của người học sau những buổi học cụ thể bằng các phiếu 
thăm dò ý kiến. Kết quả điều tra cho thấy người học khá hài lòng với cách thức tổ 
chức lớp học, phương pháp giảng dạy và nội dung học tập mà TTHL cung cấp. Tuy 
nhiên, đó chưa phải là cơ sở để đánh giá được những ảnh hưởng tích cực và lâu dài 
của chương trình lên kết quả học tập, giảng dạy và nghiên cứu của độc giả - mục đích 
cốt lõi mà chương trình muốn hướng đến. Hơn nữa, vẫn chưa có một bộ quy chuẩn về 
kỹ năng thông tin phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam, nên việc đánh giá năng 
lực kỹ năng thông tin của người dùng tin cũng gặp nhiều khó khăn. Đó chính là những 
trở ngại lớn cho việc đánh giá và cải tiến chương trình để đáp ứng ngày một tốt hơn 
nhu cầu của độc giả. 
Kết luận 
Theo đúc kết từ cuộc Hội thảo cấp cao về Kỹ năng thông tin và Học tập suốt đời 
(High Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning) tại 
Bibliotheca Alexandria năm 2005, kỹ năng thông tin được xem là nhân tố cốt lõi của 
việc học tập độc lập và học tập suốt đời. Nó chính là “chìa khóa quan trọng mở ra 
những cơ hội tri thức và nghề nghiệp cho mỗi cá nhân, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển khoa học, công nghệ và giáo dục của đất nước” (Nghiêm Xuân Huy, 2010, tr.11). 
Với vai trò quan trọng của mình, kỹ năng thông tin nên được đưa vào các chương 
trình đào tạo quốc gia, cũng như giáo dục đại học, giáo dục không chính quy và việc 
học tập suốt đời (Abid, 2004). Đó là những lý do đầy thuyết phục để cán bộ thư viện - 
những người đem tri thức đến cho nhân loại nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng, phát 
triển và cải tiến chương trình đào tạo kỹ năng thông tin thành một chương trình toàn 
diện, nhất quán, đạt các quy chuẩn quốc tế, và quan trọng là đáp ứng đúng các nhu cầu 
ngày càng cao của độc giả về kỹ năng thông tin. Thực hiện được điều này, các thư 
viện đại học không chỉ nâng cao được vị thế của mình trong cộng đồng học thuật mà 
còn góp phần giúp cho nhà trường hoàn thành sứ mệnh giáo dục mà trường đang theo 
đuổi. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Abid, A. Information literacy for lifelong learn- ing. World Library and Information 
Congress: 70 th IFLA General Conference and Council, 22-27 August 2004, Buenos 
Aires, Argentina. 
2. Garner, S.D. High-level colloquium on infor- mation literacy learning: Report of a 
meeting spon- sored by the United Nations Education, and Cultural Organisation 
(UNESCO), National Forum on Information and the International Federation of 
Library Associations and Institutions Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt 
November 6-9, 2005. Địa chỉ truy 
cập:  4820e.pdf 
3. Nghiêm Xuân Huy. Vai trò của kiến thức thông tin đối với cán bộ nghiên cứu khoa 
học// Tạp chí Thư viện Việt Nam. - 2010. - Số 3(23). - tr.11 - 18. 
4. Huỳnh Thị Trúc Phương. Công tác đào tạo kỹ năng thông tin tại Trung tâm Học 
liệu Đại học Cần Thơ//Tạp chí Thư viện Việt Nam. - 2010. -Số 3(23). - tr.19-22. 
_________________ 
ThS. Huỳnh Thị Trúc Phương 
Trường Đại học Cần Thơ 
Nguồn: Tạp chí Thư viện Việt Nam số 3(29) – 2011 (tr.12-19) 

File đính kèm:

  • pdfxay_dung_va_trien_khai_chuong_trinh_dao_tao_ky_nang_thong_ti.pdf