Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 3: Hàng tồn kho

Tóm tắt Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 3: Hàng tồn kho: ...Đích danh- SpecificIdentificationGía bình quân-WeightedAverageFirst-in, First-out(FIFO)Last-in, First-out(LIFO)Beginning inventory, Jan. 1: 500 units (unit cost $10)Inventory purchases:Date Units Unit Cost1/20 300 $ 114/8 400 129/5 200 1312/12 100 14Total purchases 1,000Ending invento...giá trị dụng cụ trượt tuyết 20,000 21,000   20,000  Đồ phụ trợ trượt tuyết   Giày trượt 2,400 1,500 1,500  Áo thể thao 6,600 6,000 6,000  Tổng giá trị đồ phụ trợ 9,000 7,500   7,500  Tổng giá trị hàng tồn kho 29,000 28,500 26,500 27,500 28,500 Ước tính giá trị hàng tồn khoCó những trường hợp không t...TK Hàng hóa: Gía mua chưa trừ CKTT Có TK Phải trả người bánCác chi phí thu mua phát sinhNợ TK Hàng hóa Có TK Tiền, PTrNBPhương pháp KKTX- Phương pháp giá gộpNếu phát sinh hàng mua trả lại và giảm giá (Purchases Return and Allowances)Nợ TK PTrNB Có TK Hàng hóaKhi thanh toán cho người bán trong thời h...

ppt56 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 26/08/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 3: Hàng tồn kho, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3 Hàng tồn kho	CURRENT ASSETS:	Cash and cash equivalents	$1,251,532	$ 446,131	Net accounts and notes receivable	 726,541	 585,761	Merchandise inventory	 1,633,327	 1,757,664	Prepaid expenses and other current assets	 41,311	 57,623	TOTAL CURRENT ASSETS	 3,652,711	 2,847,179	Property, plant and equipment, net	 853,778	 988,947	Other assets	 32,897	 35,207	TOTAL ASSETS $4,539,386 $3,871,333	CIRCUIT CITYHàng tồn kho được thể hiện trên BS	February 28,	2009	2008ASSETS (in thousands)Hơn1/3Tổng giá trị TSNhững vấn đề chung về HTKKhái niệm và phân loạiCác phương pháp quản lý HTKĐánh giá HTKThay đổi giá trị HTKƯớc tính giá vốn hàng bán và giá trị HTK cuối kỳKhái niệm	Hàng tồn kho là một loại tài sản ngắn hạn có hình thái vật chất cụ thể mà doanh nghiệp đang nắm giữ với mục đích để bán ra hoặc phục vụ cho sản xuất kinh doanhPhân loại và tài khoản sử dụngSản xuất chungNVL trực tiếpNhân công trực tiếpCăn cứ vào việc phân loại chi phí trong DNSXPhân loại HTK trong DNSXSản xuất chungNVL trực tiếpNhân công trực tiếpQua quá trình sản xuấtSản phẩm dở dangSản phẩm hoàn thànhNguyên vật liệuPhân loại chi phíPhân loại HTK	Current assets:	Cash and cash equivalents	$ 304.0	$ 254.3	Accounts receivable less allowance for	doubtful accounts of $72.1 and $65.4	 	 1,621.4	 1,569.4	Inventories:	Finished goods	 	 1,399.4	 1,416.6	Work in progress	 15.1	 17.3	Raw materials	 9.6	 12.1	 1,424.1	 1,446.0	Deferred income taxes	 113.3	 111.5	Prepaid expenses 	 162.5	 215.2	Total current assets	 	 3,625.3	 3,596.4	Property, plant and equipment, net	 1,618.8	 1,583.4	Identifiable intangible assets and goodwill	 397.3	 410.9	Deferred income taxes and other assets	 178.2	 266.2	TOTAL ASSETS	$ 5,819.6	$ 5,856.9NIKE, INC.Consolidated Balance Sheets [Partial]	 May 31,	2009	2008ASSETS (in millions)Phân loại HTK trong DNTMHàng mua đang đi đườngHàng hóa trong khoHàng gửi bánBánMua	Current assets:	Cash and cash equivalents	$ 404.0	$ 354.3	Accounts receivable 	 	 1,671.4	 1,589.4	Mechandise Inventory	Goods in stock	 	 1,499.5	 1,416.7	Goods in transit	 15.1	 17.3	Goods on consignment	 10.6	 11.1	 1,525.2	 1,445.1	Deferred income taxes	 113.3	 111.5	Prepaid expenses 	 162.5	 215.2	Total current assets	 	 3,876.4	 3,715.5	Property, plant and equipment, net	 1,618.8	 1,583.4	Intangible assets and goodwill	 487.3	 410.9	Deferred income taxes 	 198.2	 267.2	TOTAL ASSETS	$ 6,180.7	$ 5,977.0CATY, INC.Consolidated Balance Sheets [Partial]	 June 30,	2009	2008ASSETS (in millions)Mối quan hệ giữa HTK và GVHBHàng tồn kho được thể hiện trên BCĐKTGhi nhận là GVHB trên BCTN Khi bán =Quản lý hàng tồn khoKê khai thường xuyênKiểm kê định kỳQuản lý HTK theo nhu cầuPhương pháp kê khai thường xuyên – Perpetual Inventory SystemsThực hiện kiểm kê thực tế HTK chỉ là để đối chiếu thực tế với số liệu ghi trên sổ sáchViệc theo dõi liên tục sẽ tốn thời gian và chi phí của DNHàng tồn kho được theo dõi và ghi nhận liên tục sau mỗi nghiệp vụ mua bánPhương pháp kiểm kê định kỳ -Periodic Inventory SystemsGiảm khối lượng ghi chép nhưng tăng rủi ro về mất trộm, vỡ, hỏngHàng tồn kho được ghi nhận định kỳ dựa trên công tác kiểm đếm: Tồn đk, nhập trong kỳ, tồn ck=> xuất trong kỳQuản lý HTK theo nhu cầu – Just in time inventory system - JITÁp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất nhằm giảm thiểu lượng HTK và chi phí liên quan đến việc lưu khoCăn cứ vào kế hoạch sản xuất, NVL sẽ được mua về và cung ứng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Sản phẩm sau khi sản xuất ra sẽ được chuyển thẳng cho khách hàng theo đơn đặt hàng mà không nhập khoĐánh giá hàng tồn khoĐối với hàng nhập kho, giá trị hàng tồn kho bao gồm:Gía hóa đơnChi phí vận chuyểnChi phí bảo hiểm Chi phí lưu khoChiết khấu thanh toánHàng mua trả lại và giảm giáChú ý: Chiết khấu thương mại được trừ trực tiếp trên hóa đơnĐánh giá hàng tồn khoĐối với hàng xuất kho:Đích danh- SpecificIdentificationGía bình quân-WeightedAverageFirst-in, First-out(FIFO)Last-in, First-out(LIFO)Beginning inventory, Jan. 1: 500 units (unit cost $10)Inventory purchases:Date	 	Units	Unit Cost1/20	 	 300 	 $ 114/8	 	 400	 129/5	 200	 1312/12	 100	 14Total purchases	1,000Ending inventory, Dec. 31: 600 unitsVí dụ minh họaCalculate the cost of goods sold and ending inventory under each method using the data below:17So sánh các phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn khoCost of GoodsSoldEnding Inventory 11,000 6,840 7,600 10,260 9,500 17,100 17,000 17,100WeightedAverageFIFOLIFOGoods Available for Sale 6,100Specific Identification$7,300 9,800$17,100So sánh các phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn kho	X 	X	X	X	XWeighted Avg.	FIFO LIFOGía trị xuất kho trong kỳ lớn nhất:Cao nhất COGS? Thấp nhất COGS?Cao nhất gross margin?Thấp nhất net income?Thấp nhất income taxes?Lý do có sự sai sót trong báo cáo về HTKLỗi tính toánLỗi kiểm đếmẢnh hưởng về sai sót trong báo cáo HTK đến Báo cáo thu nhập	 Reported	Corrected EffectSales	$1,000,000	$1,000,000Beginning inventory	$ 200,000 200,000 Add: Purchases	 700,000	 700,000 Goods available for sale	$ 900,000	$ 900,000 Less: Ending inventory	 300,000	 250,000 $50 OSCost of goods sold	 	$ 600,000	$ 650,000 50 USGross margin	$ 400,000	$ 350,000 50 OSOperating expenses	 150,000	 150,000Net income	 250,000	 200,000 50 OSOS = overstatementUS = understatementẢnh hưởng về sai sót trong báo cáo HTK đến Báo cáo thu nhập	 Reported	Corrected EffectSales	$1,500,000	$1,500,000Beginning inventory	$ 300,000 250,000 $50 OS Add: Purchases	 1,100,000	 1,100,000 Goods available for sale	$1,400,000	$1,350,000 50 OS Less: Ending inventory	 350,000	 350,000Cost of goods sold	 	$1,050,000	$1,000,000 50 OSGross margin	$ 450,000	$ 500,000 50 USOperating expenses	 120,000	 120,000Net income	 330,000	 380,000 50 USOS = overstatementUS = understatementThay đổi giá trị HTKCác phương pháp đánh giá HTK phải tuân thủ theo nguyên tắc nhất quánĐảm bảo nguyên tắc thận trọng: HTK sẽ được ghi nhận trên BCTC với giá trị thấp hơn giữa giá mua và giá thị trườngGía trị ghi giảm nhỏ sẽ ghi trực tiếp vào COGSGía trị ghi giảm lớn sẽ ghi nhận là một khoản lỗ của DNNguyên tắc LCMNguyên tắc LCM- Lower of Cost or MarketÁp dụng choTừng loại HTKTừng nhóm HTKTổng giá trị tất cả các loại HTK	25 Mặt hàng Gía gốc (FIFO) Gía thị trường Nguyên tắc LCM Theo từng loại HTK Theo từng nhóm HTK Theo tất cả các loại HTK Dụng cụ trượt tuyết   Ván trượt xuống 16,000 18,000 16,000  Ván băng đồng 4,000 3,000 3,000  Tổng giá trị dụng cụ trượt tuyết 20,000 21,000   20,000  Đồ phụ trợ trượt tuyết   Giày trượt 2,400 1,500 1,500  Áo thể thao 6,600 6,000 6,000  Tổng giá trị đồ phụ trợ 9,000 7,500   7,500  Tổng giá trị hàng tồn kho 29,000 28,500 26,500 27,500 28,500 Ước tính giá trị hàng tồn khoCó những trường hợp không thể kiểm đếm và xác định chính xác giá trị hàng tồnViệc ước tính là cần thiếtHai phương pháp được sử dụng để ước tính giá trị HTK:Ước tính theo lãi gộpƯớc tính theo giá bán lẻƯớc tính theo lãi gộp – Gross Profit Method1	 	Tồn đầu kỳ (Beginning inventory)2	+ Mua trong kỳ (Purchases)3	= Gía vốn hàng có thể bán trong kỳ (Cost of 	goods available for sale)4	Doanh thu trong kỳ5	Số dư lãi gộp (=4xTỷ lệ lãi gộp)6	Gía vốn hàng bán ước tính (=4-5)7	Gía trị HTK cuối kỳ ước tính (=3-6)Ví dụ minh họaTTChỉ tiêuSố tiền1Tồn đầu kỳ50.0002Mua thuần trong kỳ20.0003Gía trị hàng hóa có thể bán4Doanh thu trong kỳ30.0005Số dư lãi gộp (40%)6Gía vốn hàng bán ước tính7Gía trị HTK ước tínhĐiều kiện áp dụngXác định giá trị HTK bị cháy nổ, hỏa hoạn để yêu cầu cơ quan bảo hiểm bồi thườngCuối niên độ kế toán làm số liệu tham khảo để đánh giá sự phù hợp với phương pháp đánh giá HTK mà DN đang áp dụngƯớc tính theo giá bán lẻ - Retail Inventory Method1	Tồn đầu kỳ2	Mua thuần trong kỳ3	Gía trị hàng có thể bán trong kỳ4	Tỷ lệ GV/Gía bán lẻ5	Doanh thu trong kỳ6	Gía trị HTK cuối kỳ ước tính theo giá bán lẻ7	Gía trị HTK cuối kỳ ước tính theo giá gốcVí dụ minh họaTTChỉ tiêuGía vốn (giá thực tế)Gía bán lẻ1Tồn đầu kỳ40.00055.0002Mua thuần trong kỳ107.000145.0003Chi phí vận chuyển3.0004Trị giá hàng có thể bán trong kỳ5Tỷ lệ GV/Gía bán lẻ6Doanh thu trong kỳ160.0007Gía trị HTL cuối kỳ ước tính theo giá bán lẻ8Gía trị HTK cuối kỳ ước tính theo giá gốcĐiều kiện áp dụngTại các siêu thị do giá bán lẻ được niêm yết trên từng loại hàngẢnh hưởng của HTK đến báo cáo lưu chuyển tiền tệDòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Thu nhập thuần	$ xxx Tăng hàng tồn kho	 – Giảm hàng tồn kho	 + Tăng khoản phải trả người bán	 + Giảm khoản phải trả người bán	 –	 - Hoặc - Tiền chi mua hàng tồn kho	 –Phương pháp gián tiếpPhương pháp trực tiếp Kế toán Hàng tồn khoTại DN thương mạiPhương pháp kê khai thường xuyênPhương pháp kiểm kê định kỳPhương pháp kê khai thường xuyênPhương pháp giá gộp – Gross Method: Gía ghi sổ khi mua hàng là giá mua chưa trừ chiết khấu thanh toán (Chiết khấu mua hàng – Purchase discount)Phương pháp giá thuần – Net Method: Gía ghi sổ khi mua hàng là giá mua đã trừ chiết khấu thanh toánPhương pháp KKTX- Phương pháp giá gộpKhi mua hàng chưa thanh toánNợ TK Hàng hóa: Gía mua chưa trừ CKTT	Có TK Phải trả người bánCác chi phí thu mua phát sinhNợ TK Hàng hóa	Có TK Tiền, PTrNBPhương pháp KKTX-Phương pháp giá gộpNếu phát sinh hàng mua trả lại và giảm giá (Purchases Return and Allowances)Nợ TK PTrNB	Có TK Hàng hóaKhi thanh toán cho người bán trong thời hạn được hưởng CKTTNợ TK PTrNB: Tổng số tiền phải trả	Có TK Hàng hóa: Phần CKTT được hưởng	Có TK Tiền: Số còn lại phải thanh toán	Phương pháp KKTX-Phương pháp giá gộpKhi thanh toán tiền cho người bán sau thời hạn được hưởng CKTTNợ TK PTrNB	Có TK Tiền	Phương pháp KKTX-Phương pháp giá thuầnKhi mua hàng hóa chưa thanh toán ngayNợ TK Hàng hóa: Gía mua đã trừ CKTT	Có TK PTrNBKhi thanh toán tiền cho người bán trong thời hạn được hưởng CKTTNợ TK PTrNB	Có TK TiềnPhương pháp KKTX-Phương pháp giá thuầnKhi thanh toán tiền cho người bán sau thời hạn được hưởng CKTT	Nợ TK PTrNB	Nợ TK CKTT bị mất	Có TK TiềnKết chuyển CKTT bị mấtNợ TK Hàng hóa	Có TK CKTT bị mấtVí dụ minh họaCông ty Johnson mua số hàng trị giá $1,500 vào ngày 12/11. Điều kiện 2/10,n/30. Ngày 14/11 công ty trả lại số hàng trị giá $200Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh theo 2 phương pháp GM và NM các ngày 12,14, và nghiệp vụ thanh toán nếuNgày 20/11 công ty trả tiềnNgày 12/12 công ty trả tiềnPhương pháp kiểm kê định kỳTài khoản sử dụngTK Hàng hóaTK Mua hàngTK Hàng mua trả lại và giảm giá hàng muaTK Chiết khấu mua hàng/CKTTTK Gía vốn hàng bánPhương pháp KKĐK-Phương pháp giá gộpKhi mua hàng chưa thanh toán	Nợ TK Mua hàng	Có TK Phải trả người bánCác chi phí thu mua phát sinh	Nợ TK Chi phí mua hàng	Có TK Tiền	Phương pháp KKĐK-Phương pháp giá gộpPhát sinh hàng mua trả lại và giảm giá	Nợ TK Phải trả người bán	Có TK Hàng mua trả lại và giảm giáThanh toán cho người bán trong thời hạn được hưởng CKTT	Nợ TK Phải trả người bán	Có TK CKTT/CK mua hàng	Có TK Tiền	Phương pháp KKĐK-Phương pháp giá gộpThanh toán cho người bán sau thời hạn được hưởng CKTT	Nợ TK Phải trả người bán	Có TK Tiền	Phương pháp KKĐK-Phương pháp giá gộpCác bút toán kết chuyểnĐầu kỳ kết chuyển giá trị tồn kho đầu kỳ	Nợ TK Mua hàng	Có TK Hàng hóaCuối kỳ tiến hành kết chuyểnChi phí thu muaNợ TK Mua hàng	Có TK Chi phí thu mua	Phương pháp KKĐK-Phương pháp giá gộpCác bút toán kết chuyểnCuối kỳ tiến hành kết chuyểnChiết khấu thanh toán 	Nợ TK Chiết khấu thanh toán	Có TK Mua hàngHàng mua trả lại và giảm giá	Nợ TK Hàng mua trả lại và giảm giá	Có TK Mua hàng	Phương pháp KKĐK-Phương pháp giá gộpCác bút toán kết chuyểnCuối kỳ tiến hành kết chuyểnHàng tồn cuối kỳ	Nợ TK Hàng hóa	Có TK Mua hàngTrị giá thuần hàng mua trong kỳ	Nợ TK Gía vốn hàng bán	Có TK Mua hàng	Phương pháp KKĐK-Phương pháp giá ThuầnGhi nhận giá trị hàng mua theo giá đã trừ chiết khấu thanh toánTrường hợp công ty muốn theo dõi chiết khấu mua hàng bị mất – mở TK Chiết khấu mua hàng bị mất (Purchase Discount Lost)	Nợ TK Phải trả người bán	Nợ TK Chiết khấu mua hàng bị mất	Có TK Tiền	Phương pháp KKĐK-Phương pháp giá ThuầnCuối kỳ, kết chuyển CK mua hàng bị mất	Nợ TK Mua hàng	Có TK Chiết khấu mua hàng bị mất	Tại DN sản xuấtPhương pháp kê khai thường xuyênKhi mua NVL nhập khoNợ TK Nguyên vật liệu	Có TK Tiền, phải trả người bánCác bút toán chiết khấu, giảm giá và hàng mua trả lại kế toán ghi tương tự DN thương mạiKhi xuất NVL cho sản xuất	Nợ TK CPSXKD dở dang: nếu để trực tiếp sx	Nợ TK CPSXC: nếu để gián tiếp sx	Nợ TK CPBH, CPQL..	Có TK NVL	Tại DN sản xuấtPhương pháp kiểm kê định kỳĐầu kỳ, căn cứ vào giá trị NVL tồn kho cuối kỳ trước	Nợ TK Mua hàng	Có TK NVLKhi mua NVL	Nợ TK Mua hàng	Có TK Tiền, phải trả người bánCKTT, giảm giá hàng mua và hàng mua trả lại kế toán tương tự DN thương mạiTại DN sản xuấtCuối kỳ, kiểm kê NVL tồn cuối kỳ và ghi	Nợ TK NVL	Có TK Mua hàngGía trị vật liệu xuất sử dụng trong kỳ	Nợ TK CPSXKD dở dang	Nợ TK CPSXC	Nợ TK CPBH, CPQL	Có TK Mua hàngKết thúc chương 3

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_toan_quoc_te_chuong_3_hang_ton_kho.ppt