Luận văn Nghiên cứu mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng yết giá tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng yết giá tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: ...h được công bố bởi công ty i được coi là hữu ích cho dự đoán của nhà đầu tư (doanh thu, thu nhập, và dữ liệu tài chính khác). Độ sâu được tính trung bình của dấu hiệu kinh tế, chỉ số đo lường và chỉ số quan điểm trích lược. . Tiếp đến, độ giàu thông tin là trung bình của độ rộng và độ sâ...oản mục trong BCTC của DNNY theo quy định. Các khoản mục này có tính chất bắt buộc phải công bố. Tuy nhiên, một số khoản mục thuộc thuyết minh BCTC có thể không được làm rõ. Cho nên, để kiểm định các giả thiết mà đề tài đặt ra, các thông tin được chọn sẽ bao gồm các thông tin thuộc BCTC th...hấy 100% các doanh nghiệp công bố các nội dung về nguyên tắc ghi nhận tiền, nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho, nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định, nguyên tắc ghi nhận vốn hóa chi phí đi vay, nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả, nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu, nguyên tắc ghi nhận doanh ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (26).pdf
Ebook liên quan