Luận văn Nghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (ema) trong công ty cổ phần gạch men cosevco (dacera)

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (ema) trong công ty cổ phần gạch men cosevco (dacera): ...phớ ủầu vào cũng khỏc nhau. Sản phẩm A là sản phẩm "sạch", sản phẩm B là sản phẩm "bẩn", nghĩa là sản phẩm A khụng tạo ra chất thải cũn sản phẩm B là sản phẩm tạo ra chất thải. Trong hạch toỏn truyền thống thỡ chi phớ chung (bao gồm cả chi phi mụi trường) ủược phõn bổ theo số lượng sản phẩm ...ủộng ủến mụi trường tự nhiờn ủặc biệt khi cú giú và ủiều kiện thời tiết mưa, lạnh. c. Thực trạng quản lý mụi trường tại Cụng ty Hiện tại, ủể ủỏp ứng yờu cầu bảo vệ mụi trường, Cụng ty ủó trang bị hệ thống xử lý nước thải, xử lý bụi, khớ thải phỏt sinh tại ủơn vị; ủồng thời, Cụng ty cũng qu...phớ mụi trường, Cụng ty vẫn chưa cú sự theo dừi một cỏch phự hợp. Vấn ủề ủặt ra cho Cụng ty hiện nay là làm sao nhận diện một cỏch ủầy ủủ cỏc loại chi phớ mụi trường phỏt sinh tại ủơn vị cũng như việc phõn bổ cỏc chi phớ mụi trường này hợp lý. Chương III sẽ trỡnh bày việc nghiờn cứu ỏp dụng ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1300 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (30).pdf
Ebook liên quan