Luận văn Hoàn thiện kiểm soát chi phí tại công ty xăng dầu khu vực V

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kiểm soát chi phí tại công ty xăng dầu khu vực V: ...hỏt triển của Cụng ty - Chức năng và nhiệm vụ của Cụng ty 2.1.2 Đặc ủiểm hoạt ủộng kinh doanh của cụng ty - Đặc ủiểm mụi trường kinh doanh. - Đặc ủiểm tổ chức kinh doanh 2.1.3 Tổ chức cụng tỏc kế toỏn và bộ mỏy quản lý tại cụng ty - Tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty - Tổ chức cụng tỏc... nhà nước qui ủịnh, chưa chuyển ủổi cỏc ủịnh mức ủang ủược thực hiện một cỏch chặt chẽ trong ủơn vị mỡnh thành cỏc chi phớ ủịnh mức hay chi phớ dự toỏn. Tuy nhiờn, tớnh hệ thống, kỹ thuật và cơ sở khoa học cho việc lập dự toỏn chưa cao chủ yếu cũn theo phương phỏp thống kờ kinh nghiệm ủơn g...ừng quý, thỏng và ủược lập từ cỏc ủơn vị trực thuộc, cỏc bộ phận trong cụng ty. Cần theo dừi thường xuyờn, sõu sỏt việc thực hiện kế hoạch ở tất cả cỏc phũng, ban, ủơn vị trực thuộc theo từng thỏng, cũng cú thể từng tuần ủể từ ủú thấy ủược cỏc bộ phận cú thực hiện theo ủỳng kế hoạch hay kh...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 875 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (8).pdf
Ebook liên quan