Luận văn Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh Đà Nẵng: ...nh mức độ tin cậy của BCTC, cán bộ tín dụng cần phải kiểm tra những nội dung sau: Kiểm tra sự tuân thủ chế độ tài chính, kế toán, về phương pháp và thời gian tính khấu hao, phương pháp hạch toán hàng tồn kho, trích lập dự phòng... Kiểm tra sự khớp đúng về số liệu trên từng biểu và các bi... Phòng KT và dịch vụ KH Phòng TTQT CN Vĩnh Trung và PGD trực thuộc P.Giám đốc 13 2.2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Quy trình phân tích báo cáo tài chính khách hàng Quy trình phân tích báo cá...ệp vụ thật hoàn chỉnh. Điều này sẽ giúp cho công tác phân tích, thẩm định nhanh chóng, tránh được yếu tố chủ quan. 18 b. Thẩm định số liệu trên BCTC Kiểm tra sự tuân thủ chế độ tài chính, kế toán về phương pháp và thời gian tính khấu hao, phương pháp hạch toán hàng tồn kho, trích lập ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 950 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (13).pdf
Ebook liên quan