Luận văn Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến cao su Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến cao su Đà Nẵng: ...sở cho việc xem xét và đánh giá thực trạng tổ chức KTQT chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Chế biến Cao su Đà Nẵng, từ đó tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát huy vai trò của KTQT chi phí sản xuất, phục vụ thông tin cho nhà quản lý tại Công ty. CHƯƠNG 2 THỰ...được tập hợp theo từng sản phẩm dựa trên định mức tiêu hao nguyên vật liệu; chi phí NCTT tập hợp theo từng sản phẩm dựa trên định mức giờ công và số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho; còn chi phí SXC được tập hợp theo từng phân xưởng sản xuất. 2.2.4. Xác định giá thành sản xuất sản phẩm ...á toàn bộ, lựa chọn tiêu thức NVLTT để phân bổ chi phí SXC. Tuy đơn giản hóa được công tác tính giá thành, song việc tính giá theo phương pháp này mới chỉ đáp ứng được yêu cầu của KTTC chứ chưa quan tâm đến các loại giá thành phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị như giá thành tr...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1031 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (16).pdf
Ebook liên quan