Bài giảng Sức bền vật liệu - Giới thiệu

Tóm tắt Bài giảng Sức bền vật liệu - Giới thiệu: ...LOGO trangtantrien@hcmute.edu.vn https://sites.google.com/site/trangtantrien/ 2P 1,5m 10P kN P 1,5m b hMô hình hóa 10kN yQ xM 10kN 15 .kN m Nội lực      , , , , k n E G     Ứng suất Biến dạng max 3 2 x z x y M W Q F     , , , , , c c x y x y x y J J S S F KÍCH THƯỚC MẶT CẮT NGANG Đ iề u ki ện bề n ,Đ k cứ n g ,b h Bài Toán Tĩnh Học Mô hình hóa AA X C B AY S 1P kN 30cm 300cm Giải phóng liên kết 0 0 .30 1.300 0 A A X Y S P S         Thiết lập các PT cân bằng TH PHẢN LỰC LIÊN KẾT Tính toán PQ * Biết tính mômen của lực đối với một điểm, mômen của lực đối với một trục, mômen của ngẫu lực. * Thiết lập được các phương trình cân bằng tĩnh học. * Kỹ năng tính toán để xác định được các đại lượng cần tìm Những yêu cầu của phần Tĩnh học * Sinh viên nắm được các loại liên kết * Đặt các loại tải trọng lên cơ hệ * Dựa vào yêu cầu của bài toán để chọn vật rắn hoặc hệ vật rắn để k

pdf8 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Sức bền vật liệu - Giới thiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO
trangtantrien@hcmute.edu.vn
https://sites.google.com/site/trangtantrien/
2P
1,5m
10P kN P
1,5m
b
hMô hình hóa
10kN
yQ
xM
10kN
15 .kN m
Nội lực
     , ,
, ,
k n
E G
  

Ứng suất
Biến dạng
max
3
2
x
z
x
y
M
W
Q
F




, , ,
, ,
c c x y
x y
x y J J
S S F
KÍCH THƯỚC 
MẶT CẮT NGANG
Đ
iề
u
ki
ện
bề
n
,Đ
k
cứ
n
g
,b h
Bài Toán Tĩnh Học
Mô hình hóa
AA
X
C B
AY
S
1P kN
30cm 300cm
Giải phóng
liên kết
0
0
.30 1.300 0
A
A
X
Y S P
S

   
  
Thiết lập các PT
cân bằng TH
PHẢN LỰC LIÊN 
KẾT
Tính toán
PQ
* Biết tính mômen của lực đối với một điểm, mômen của lực đối với
một trục, mômen của ngẫu lực.
* Thiết lập được các phương trình cân bằng tĩnh học.
* Kỹ năng tính toán để xác định được các đại lượng cần tìm
Những yêu cầu của phần Tĩnh học
* Sinh viên nắm được các loại liên kết
* Đặt các loại tải trọng lên cơ hệ
* Dựa vào yêu cầu của bài toán để chọn vật rắn hoặc hệ vật rắn để
khảo sát
* Biết giải phóng liên kết cho cơ hệ
Môn học: SỨC BỀN VẬT LIỆU
1 Các Khái Niệm Cơ Bản
2 Nội Lực Trong Bài Toán Thanh
3 Thanh Chịu Kéo-Nén Đúng Tâm
4 Thanh Chịu Xoắn Thuần Túy
5 Uốn Phẳng Thanh Thẳng
6 Thanh Chịu Lực Phức Tạp
7 Tính Chuyển Vị Bằng Phương Pháp Năng Lượng
8 Giải Hệ Siêu Tĩnh Bằng Phương Pháp Lực
Đánh Giá
* Kiểm tra quá trình: 50%
+ Thi: bài tập, thời gian 30 phút, được sử dụng tài liệu (2 bài) 30%
+ Bài kiểm tra tại lớp : 10%
* Kiểm tra kết thúc: 50%
+ Hình thức bài tập, thời gian 90 phút, không sử dụng tài liệu
* Bài tập về nhà: 10%
+ Bài tập về nhà mỗi buổi: 5%
+ Bài tập lớn: 5%
+ Nội dung: tất cả
Tài Liệu Tham Khảo
* Giáo Trình:
+ Bài tập sức bền vật liệu, Phạm Ngọc Khánh, Vũ Văn Thành,
nhà xuất bản Xây dựng, 2006.
* Sách Tham Khảo
+ Sức bền vật liệu, Lê Thanh Phong, Đh Spkt.Tp.HCM
+ Mechanics of materials, Eighth Edition, RC HIBBELER,
Pearson Prentice Hall, 2012.
+ Sức bền vật liệu, Lê Ngọc Hồng, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2000.
+ Bài tập sức bền vật liệu, Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng, 
nhà xuất bản Giáo dục, 1999.
+ Sức bền vật liệu, Phạm Ngọc Khánh, nhà xuất bản Xây dựng
+ https://sites.google.com/site/trangtantrien/
Strength of Materials; Mechanics of Materials
trangtantrien@hcmute.edu.vn
https://sites.google.com/site/trangtantrien/

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_suc_ben_vat_lieu_gioi_thieu.pdf