Làng nghề ở Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt Làng nghề ở Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: ...át triển các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như : thông tin thị trường, vốn, hỗ trợ về thủ tục hành chính khi các cơ sở tham gia vào sản xuất hàng xuất khẩu; Thứ tư: Khuyến khích sự kết hợp giữa các khu công nghiệp, công ty, nhà máy liên kết với các làng nghề; Thứ năm: Xây dựng thương hiệu của ... tập trung này chỉ mang tính chất tự phát, và có nhiều vấn đề bất cập như: hạn chế khả năng mở rộng sản xuất, khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ mới, đặc biệt là gây ô nhiễm môi trường rất nặng. Đến nay sự phát triển của làng nghề đã đạt ở một trình độ cao hơn, đòi hỏi một mô hình tổ chức ...n nhiều mặt hạn chế, rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, các ban ngành có sự chỉ đạo, phối kết hợp để ngành nghề nông thôn có điều kiện, cơ hội tốt hơn cho phát triển, thực hiện tốt vị trí vai trò trong đời sống kinh tế – xã hội. * .Nguyên nhân: Từ những tồn tại...

pdf16 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_02021.pdf
Ebook liên quan