Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động tại điểm đến du lịch Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Tóm tắt Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động tại điểm đến du lịch Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội: .................... 49 2.3. Công tác quản lý hoạt động du lịch tại điểm đến du lịch Hƣơng Sơn. ................ 50 2.3.1.Quan điểm, của chính quyền địa phương đối với sự phát triển du lịch Hương Sơn: ............................................................................................................................................................ 80 3.4.2. Những lĩnh vực đầu tư trong điểm đến du lịch. ........................................... 89 3.4.3. Tuyên truyền quảng bá nâng cao hình ảnh của điểm đến du lịch Hương Sơn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. ...............ất và giải pháp cho công tác quản lý điểm đến du lịch Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội góp phần tạo dựng điểm đến du lịch Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội phát triển tương xứng với tiềm năng. * Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất: Hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý du lịch...

pdf10 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdf02050000741.pdf
Ebook liên quan