Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Viễn thông Viettel trong cung cấp dịch vụ điện thoại di động

Tóm tắt Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Viễn thông Viettel trong cung cấp dịch vụ điện thoại di động: ... đặc trƣng cơ bản của cạnh tranh 1.1.4.1. Tính hai mặt của cạnh tranh 1.1.4.2. Cạnh tranh là một quy luật khách quan 1.1.4.3. Cạnh tranh luôn có xu thế hƣớng tới độc quyền Khái quát về năng lực cạnh tranh 1.2.1. Năng lực cạnh tranh của quốc gia Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF- World Econ... 3,14% (Nguồn: Trung tâm viễn thông di động điện lực_ EVN telecom, tháng 5/2009) Đơn vị tính: triệu thuê bao (Nguồn: Phòng kinh doanh Hanoi Telecom, tháng 5/2009) Đơn vị tính: triệu thuê bao (Nguồn: Báo cáo KHKD_Beeline, tháng 5/2010) Đơn vị tính: triệu thuê bao 6 S-Fone 1,860,793 1,...cơ sở hạ tầng. Cân bằng giữa số lượng thuê bao trả trước, trả sau. Nguy cơ 2: Giảm thị phần, mất khách hàng do các đối thủ có sức mạnh cạnh tranh cao hơn về tiềm lực và tri thức, hoặc được ưu đãi hơn…Nhất là các đối thủ nước ngoài tiềm năng. Nguy cơ 3: Hệ thống luật pháp của Việt Nam...

pdf24 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001729.pdf
Ebook liên quan