Vận dụng nguyên lý Marketing trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc

Tóm tắt Vận dụng nguyên lý Marketing trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc: ...Một số hạn chế so sánh: không có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản; tài nguyên về du lịch, dịch vụ, khu vui chơi giải trí rất phong phú nhưng chưa được khai thác; Hạ tầng kỹ thuật tuy vậy vẫn còn thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; Cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực...n nghệ…. nhằm hỗ trợ doanh nghiệp FDI phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời hướng tới sự quan tâm chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài tới tiềm năng và tới môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc. 2.4.1.4. Tích cực cải thiện môi trƣờng thu hút đầu tƣ. - Cải cách hành chính phục vụ thu hút đầ...thế giới. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác thị trường trong nước, đặc biệt đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước các vùng lãnh thổ trong việc vận động thu hút đầu tư FDI, thì đòi hỏi phải có một tư duy mới về phát triển marketing địa phương trên phạm vi cả nước cũng như ở mỗi đ...

pdf24 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002107.pdf
Ebook liên quan